Aktualności

Sejmik apeluje w sprawie Centrum ATTIS

2018.11.13 15:45 , aktualizacja: 2019.02.28 15:50

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Dorota Mądral

  • Radni PSL na posiedzeniu sejmiku V kadencji Radni Polskiego Stronnictwa...
  • Marszałek Adam Struzik podczas przemówienia Marszałek Adam Struzik w...
  • Przewodniczący sejmiku podczas prowadzenia obrad Obrady poprowadził Ludwik...
  • Grupa radnych PiS oraz PO uczestnicząca w posiedzeniu Radni Prawa i...

Na ostatnim posiedzeniu V kadencji sejmik zaapelował do ministra zdrowia o finansowanie świadczeń udzielanych przez Centrum ATTIS. Radni przyjęli też m.in. program opieki nad zabytkami i nadali Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.

 

 

Co dalej z ATTIS-em?

Sejmik zaapelował do ministra zdrowia oraz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o interwencję i wsparcie zmierzające do zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Warszawy na poziomie dotychczas realizowanym przy udziale ATTIS-u oraz umożliwienie pacjentkom korzystania z opieki onkologicznej oferowanej przez Zakład Onkologii Kobiecej. Centrum ATTIS nie zakwalifikowało się w 2017 r. do tzw. sieci szpitali, ponieważ nie spełniło warunków ustawowych. „W połowie 2018 r. – jak czytamy w przyjętym stanowisku – MOW NFZ przestał finansować większość dotychczasowych umów, których brak spowodował zmniejszenie finansowania Centrum ATTIS o 47,5 proc., co spowodowało redukcję liczby łóżek szpitalnych ze 148 w 2017 r. do tylko 88 w 2018 r. Zaprzestanie finansowania oraz zmniejszanie wartości dotychczasowych umów powoduje radykalne ograniczenie i pogorszenie dostępu do tych świadczeń dla kilkuset tysięcy mieszkańców Warszawy i Mazowsza” – podkreślają radni. Zaniepokojeni są również brakiem umowy na funkcjonowanie Zakładu Onkologii Kobiecej – kompleksowego i innowacyjnego projektu na skalę całego kraju. Oddział posiada 28 łóżek w klimatyzowanych salach jedno i dwuosobowych, gdzie pacjentki mogą liczyć na kompleksową opiekę – od diagnostyki po rehabilitację.

 

Program opieki nad zabytkami

Radni przyjęli „Program opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021”. Dokument zawiera informacje o aktualnym stanie dziedzictwa na Mazowszu. Zdefiniowano także kluczowe problemy związane z opieką nad zabytkami. Wyznaczono obszary koncentracji działań i konkretne propozycje rozwiązań zdiagnozowanych problemów. Przedsięwzięcia zaproponowane w programie mają na celu eliminację negatywnych zjawisk oraz budowanie i promowanie pozytywnych działań służących opiece nad dziedzictwem województwa. Będzie to np. opracowanie dokumentacji cyfrowej zabytków czy inwentaryzacja stylów architektury drewnianej.

 

Zasłużony dla Mazowsza

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” sejmik odznaczył Andrzeja Seweryna – znakomitego polskiego aktora i dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

 

Podsumowanie

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski podziękował wszystkim radnym za współpracę i życzył powodzenia w dalszej działalności publicznej.

Sejmik przez cztery lata V kadencji zbierał się 49 razy. Radni przyjęli 865 uchwał, w tym 37 stanowisk, i złożyli 200 interpelacji. Komisje sejmikowe odbyły 450 posiedzeń.

Podsumowania V kadencji sejmiku dokonał także marszałek Adam Struzik.

 

Inne decyzje sejmiku

Sejmik wprowadził ponadto zmiany do budżetu województwa na 2018 r. oraz w regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Dokonał również korekty w podziale środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze względu na rezygnację gmin Brochów i Poddębie Wielkie z dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP, kwotę 5,45 tys. zł przekazano gminie Stanisławów, która zakupi cylinder rozpierający. Radni przedłużyli również termin likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych do 30 czerwca 2019 r. i znowelizowali rozporządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Skargi na marszałka województwa uznali za bezzasadne.

 

Liczba wyświetleń: 1053

powrót