Aktualności

Podsumowanie V kadencji sejmiku

2018.11.13 14:35 , aktualizacja: 2018.11.14 13:37

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

radni stoją na schodach Radni województwa V...

Mazowsze przez ostatnie cztery lata nie tylko utrzymało pozycję silnego, świetnie rozwijającego się regionu, ale mogło też znów wspierać rozwój samorządów i przedsiębiorców ze swojego terenu dzięki różnym programom pomocowym.

 

Mijająca właśnie kadencja sejmiku to około 1,9 mld zł przeznaczonych na inwestycje drogowe, ochronę zdrowia czy kulturę. To również nadal bardzo wysokie noty ratingu Fitch oraz utrzymanie pozycji lidera rozwoju w Europie (czwarte miejsce wśród unijnych regionów). W ostatnich czterech latach spadło również zadłużenie województwa z 1,6 mld zł do około 1 mld zł.

 

– To był bardzo dobry czas dla Mazowsza. Dużo udało się zrobić zarówno w transporcie – drogi, koleje, jak i w ochronie zdrowia, kulturze czy edukacji. Na inwestycje w tych dziedzinach przeznaczyliśmy miliardy złotych, zarówno środków z naszego budżetu, jak i Unii Europejskiej. Dziś Mazowsze to lider w wielu dziedzinach i jeden z najprężniej rozwijających się regionów w Europie. Dziękuję wszystkim członkom zarządu i radnym za zaangażowanie i pracę – podsumował marszałek Adam Struzik.

 

Mazowsze sprawnie wydaje środki unijne

 

W tej kadencji w ramach RPO WM 2014–2020 zarząd województwa podpisał 2547 umów na kwotę ponad 9,1 mld zł, przy czym 6,1 mld zł stanowi dofinansowanie unijne. Już w lipcu 2018 r. osiągnęliśmy jeden z najważniejszych wskaźników wydatkowania środków unijnych – tzw. zasadę n+3 (czas był na to do końca 2018 r.). To wyraźnie pokazuje, że Mazowsze w dobrym tempie rozdziela środki unijne – zgodnie z obowiązującymi zasadami i harmonogramem.

 

Zdrowie

Olbrzymie środki zainwestowane zostały m.in. w ochronę zdrowia. W latach 2015–2018 samorząd województwa przeznaczył na ten cel blisko 500 mln zł. Wśród największych przedsięwzięć są m.in. zakończona w tym roku budowa najnowocześniejszego w kraju szpitala psychiatrycznego w Drewnicy (wartość 137 mln zł, z czego 95 mln zł to dotacja unijna), nowoczesna sala hybrydowa w szpitalu wojewódzkim w Radomiu (wartość 10 mln zł, z czego 5,8 mln zł to środki z budżetu województwa) oraz największe w kraju, a zarazem jedyne na Mazowszu Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym (6,3 mln zł).

 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach ma nowe centrum onkologii (wartość 112 mln zł, z czego 41,5 mln zł to środki unijne, a ponad 13 mln zł to środki z budżetu województwa). Rozbudowane zostały tu także oddziały położniczo-ginekologiczny i neonatologiczny (10 mln zł). W pełni ze środków budżetu województwa (7,1 mln zł) rozbudowany i odpowiednio wyposażony został szpital psychiatryczny w Gostyninie-Zalesiu. Modernizacja ośmiu oddziałów szpitala bródnowskiego w Warszawie – w tym m.in. neurologii, psychiatrii, położnictwa i neonatologii pochłonęła w sumie prawie 30 mln zł z budżetu województwa.

 

Drogi

Ostatnie cztery lata to także czas widocznych zmian na drogach wojewódzkich. Rocznie samorząd Mazowsza remontuje i przebudowuje średnio ponad 160 km dróg. Aktualnie ponad 65 proc. dróg wojewódzkich jest w stanie dobrym i zadowalającym (w 1999 r. było to tylko 15 proc). Na inwestycje drogowe w latach 2015–2018 Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 1,2 mld zł.

 

Do największych zrealizowanych inwestycji należały: budowa drogi wojewódzkiej 627 relacji Kosów Lacki – Małkinia (wartość 50 mln zł), budowa drogi wojewódzkiej 747 od mostu na Wiśle w Solcu do Lipska – (wartość 50 mln zł), budowa drogi wojewódzkiej 637 od Węgrowa do Warszawy (wartość 200 mln zł) czy rozbudowa drogi wojewódzkiej 728 od Grójca do Nowego Miasta (wartość 70 mln zł).

 

Kultura

Przez ten czas ogromne środki z budżetu województwa i unijne zarząd i radni kierowali na wsparcie instytucji kultury. Tylko z budżetu Mazowsza na ten cel przeznaczono blisko 150 mln zł. Niedawno zakończył się projekt Rewitalizacja. Per causam ad animi w Ostrołęce (4,8 mln zł z naszego budżetu i 3,1 mln zł z UE), dzięki któremu zabytkowa kamienica nie tylko odzyskała świetność, ale też stanie się dopełnieniem Muzeum Kultury Kurpiowskiej i w nowy sposób będzie prezentować dziedzictwo Kurpi. Na mapie Mazowsza pojawiło się nowe miejsce, zachowujące kulturę Olędrów – Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, stworzone dzięki przyznanej przez zarząd województwa dotacji unijnej w wysokości 3,3 mln zł. Ponadto rozpoczęła się budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (ponad 8 mln zł) oraz rozbudowa zamku w Liwie (4,8 mln zł).

 

Kolej

Imponująco rozwija się również spółka Koleje Mazowieckie, której liczba pasażerów co roku wzrasta.  Spółka podpisała umowy na zakup 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych (6 pięcioczłonowych pociągów typu FLIRT w ramach RPO WM 2014–2020 oraz umowę wykonawczą na 6 dofinansowanych z UE pojazdów i umowę przedwstępną dotyczącą zamówienia kolejnych 55 pięcioczłonowych pojazdów).

 

Wsparcie dla samorządów

Dodatkowo, dzięki tymczasowemu rozwiązaniu kwestii nadmiernego „janosikowego”, sytuacja finansowa województwa pozwoliła nie tylko inwestować w instytucje podległe samorządowi, ale też wspierać w różny sposób mieszkańców Mazowsza:

 • 100 mln zł na drogi powiatowe – „Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym zaznaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”,

 • MIWIS 2018„Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” (boiska, siłownie plenerowe, lodowisko, skatepark, pumptrack itp.) – 10 mln zł,

 • MIAS 2018 – „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (6 mln zł na remonty i wyposażenie świetlic, zakup strojów dla zespołów ludowych, zagospodarowanie terenu, siłownie plenerowe i place zabaw itp.),

 • wsparcie dla OSP – na remonty strażnic (5 mln zł), zakup samochodów i specjalistycznego sprzętu,

 • wsparcie na zabytki6 mln zł na 82 inwestycje (remonty, prace konserwatorskie),

 • środki na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (budowa i modernizacja), ponad 30,1 mln zł na 312 zadań,

 • wsparcie dla szkół zawodowych (wyposażenie pracowni i atrakcyjne zajęcia lekcyjne dla uczniów 159 mazowieckich szkół zawodowych). Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Jego wartość to ok. 120 mln zł, z czego blisko 108 mln zł to środki unijne z RPO WM 2014–2020,

   

 • stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z regionu (2,6 mln zł dla uczniów szkół ogólnokształcących i 2,2 dla szkół zawodowych),

 • wsparcie na organizację imprez kulturalnych i turystycznych, 4 mln zł na 235 projektów (pikniki historyczne, rajdy rowerowe, festiwale muzyczne, festyny).

 

Liczba wyświetleń: 1419

powrót