Aktualności

Solidni partnerzy w środowisku lokalnym

2018.10.24 11:20 , aktualizacja: 2020.12.22 08:00

Autor: oprac. na podst. zebranych materiałów, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

w rzędzie stoją przedstawiciele jednostek samorządowych wyróżnionych w projekcie solidny partner Trzy jednostki samorządowe...

Trzy jednostki samorządowe z Mazowsza otrzymały wyróżnienia w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”, realizowanego w ramach programu „Solidny Partner”.

 

Dyplomy uznania trafiły do 2 urzędów gmin – Jadów i Lesznowola oraz Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. Wyróżnione jednostki stanowią dobry przykład dla innych samorządów w obszarze wdrażania, realizacji i promocji dobrych praktyk samorządowych i wpisują się jednocześnie w założenia projektu „Solidny partner”.

 

Idea projektu

W ramach inicjatywy „Solidny partner w środowisku lokalnym” są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych. Ich wspólną ideą jest zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne).

Projekt jest realizowany przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (jednym z  założycieli Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu, utworzonego w 1999 r.), administracją samorządową i  rządową, związkami samorządowymi oraz innymi partnerami. Jest integralną częścią zainicjowanego w 1995 r. programu „Solidny Partner”. Jego głównym założeniem jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy biznesem, nauką i administracją, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy.

 

Atuty wyróżnionych

Urząd Gminy Lesznowola – należy do najbardziej aktywnych samorządów Mazowsza w obszarze wdrażania rozwiązań e-administracyjnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Gmina jest jednym z liderów przedsięwzięć regionalnych w województwie. Dotyczy to m.in. partnerskich projektów Samorządu Województwa Mazowieckiego z obszaru e-usług: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013 oraz „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Lesznowola jest wielokrotnym laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień (m.in. posiada Certyfikat Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym).

 

Gmina Jadów – aktywnie korzysta z instrumentów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz regionalnego programu operacyjnego, realizując projekty dotyczące m.in. infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, służące lokalnej społeczności w każdym wieku. Prowadzi działania proekologiczne (m.in. związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest, upowszechnianie wśród mieszkańców inwestycji w OZE, pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody), edukacyjne (m.in. szkolenia z obszaru kompetencji cyfrowych). Wspiera działalność jednostek OSP i organizacji pozarządowych oraz aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, zgodnie z opracowaną Strategią Rozwoju Turystyki. Dobrze funkcjonujący profil mediów społecznościowych oraz rozbudowana strona internetowa jadow.az.pl stawiają gminę Jadów w gronie ciekawie skomunikowanych zarówno z mieszkańcami, jak i przedsiębiorcami.

 

Urząd Miejski w Mszczonowie – na uwagę zasługuje aktywna działalność społeczno-gospodarcza wpływająca na rozwój i atrakcyjność gospodarczą regionu oraz tworzenie przyjaznych warunków do życia dla mieszkańców, także kreatywne, nowoczesne podejście do potrzeb lokalnej społeczności. Na terenach Ziemi Mszczonowskiej zrealizowano wiele znaczących projektów dotyczących modernizacji istniejącej infrastruktury komunikacyjnej oraz obiektów o charakterze społecznym (szkoły, rynek, ulice i parki oraz hale sportowe). Przeprowadzono modernizację sieci wodociągowej i termomodernizację obiektów gminy, utworzono izbę pamięci „Ziemi Mszczonowskiej”, obiekt rekreacyjny „Termy Mszczonów” oraz przygotowano infrastrukturę pod utworzenie dzielnicy przemysłowej. Od 2014 r. na 21 projektów uzyskano ponad 32,3 mln zł unijnego dofinansowania. Urząd wspiera także inicjatywy lokalne podejmowane przez organizacje pozarządowe.

Liczba wyświetleń: 266

powrót