Aktualności

Mazowsze coraz silniejsze! ratingi województwa potwierdzone

2018.10.25 15:15 , aktualizacja: 2018.10.26 11:34

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

na zdjęciu widać monety leżące w słupkach źródło:pixabay.com

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej na poziomie „A-”, długoterminowy rating krajowy na poziomie ,,AA+(pol)” oraz długoterminowy rating w walucie zagranicznej dla obligacji województwa na poziomie „A-”. Ich perspektywa jest stabilna. Potwierdzenie ratingów oznacza, że Mazowsze utrzymuje solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność oraz że zadłużenie bezpośrednie będzie spadać.

 

– To bardzo dobra wiadomość. Utrzymujemy dobry i stabilny dla województwa poziom ratingu. Oznacza to, że województwo jest pewnym i solidnym płatnikiem – podkreśla skarbnik województwa mazowieckiego Marek Miesztalski.

 

Fitch Ratings potwierdził na poziomie „A-” długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej (Issuer Default Rating; IDR) i w walucie krajowej oraz długoterminowy rating w walucie zagranicznej dla obligacji województwa. Z kolei na poziomie „AA+ (pol)” potwierdził długoterminowy rating krajowy. Perspektywa ratingów jest stabilna.

 

Agencja prognozuje, że „w średnim okresie województwo mazowieckie będzie wykazywać solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 20–25 proc. Będzie to wynikiem utrzymywania wydatków bieżących pod kontrolą, co wynika z postanowień programu postępowania ostrożnościowego realizowanego przez województwo oraz oczekiwanego wzrostu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób (CIT). Dochód ten jest najważniejszym źródłem finansowania budżetu mazowieckiego, stanowiącym około 60–76 proc. jego dochodów operacyjnych”.

 

Ponadto Fitch Ratings prognozuje „ wzrost PKB dla Polski z 4,4 proc. do 4,8 proc. Wzrost ten przełożył się na wyższe o około 12 proc. dochody CIT województwa (spodziewane 2,3 mld zł). Nadwyżka operacyjna województwa w 2018 r. może wynieść 800 mln zł i ponad trzykrotnie przewyższać roczną obsługę długu.”

 

Agencja wzięła pod uwagę fakt, że wyższe dochody z CIT wpłyną na wyższe wpłaty województwa na tzw. Janosikowe w latach 2019–2020, ponieważ wysokość tych wpłat będzie ustalana na podstawie dochodów podatkowych zrealizowanych w latach 2017– 2018. Pomimo to podkreśliła, że „od 2019 r. oczekujemy niższej nadwyżki operacyjnej, niemniej jednak będzie ona co najmniej dwukrotnie wyższa od prognozowanej rocznej obsługi długu.”

 

Utrzymanie prognoz jest też efektem spadającego od 2014 r. zadłużenia województwa mazowieckiego. Oczekiwany jest spadek zadłużenia z 1 mld zł spodziewanego na koniec 2018 r. do około 900 mln zł na koniec 2021 r. „związane to będzie z wykupem obligacji oraz niską presją na nowy dług wynikający z planowanego programu inwestycyjnego. Zakładamy, że wskaźnik spłaty długu województwa mazowieckiego pozostanie na bezpiecznym poziomie wynoszącym mniej niż dwa lata.”

 

W komunikacie Fitch czytamy również, że „prognozujemy, że płynność województwa mazowieckiego pozostanie bardzo dobra i będzie stanowić rezerwę na wypadek nieoczekiwanej zmiany kursów walut. Średni stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych województwa w okresie styczeńsierpień 2018 r. wyniósł 394 mln zł, a porównaniu do 417 mln zł w okresie styczeń–sierpień 2017 r.”

 

W raporcie zwrócono również uwagę na otoczenie instytucjonalno-prawne jednostek samorządu terytorialnego (JST) i na jego relatywną stabilność w kraju.

Liczba wyświetleń: 509

powrót