Aktualności

Siedleckie Centrum Onkologii już działa

2018.10.18 15:50 , aktualizacja: 2019.02.28 16:01

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Mądral

  • Zdjęcie przedstawia wejście do budynku centrum onkologii Siedleckie Centrum...
  • Zdjęcie przedstawia moment przecięcia symbolicznej wstęgi przed budynkiem ośrodka Centrum Onkologii w...
  • Mężczyzna w garniturze i krawacie wygłasza przemówienie Prezes zarządu szpitala...
  • Pamiątkowe zdjęci osób odznaczonych Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” i przedstawicieli Samorządu Mazowsza. Od lewej stoją: prezes zarządu szpitala Marcin Kulicki, członek zarządu Elżbieta Lanc, prof. Andrzej Józef Kawecki, wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Dariusz Młynarczyk Za wkład pracy przy budowie...
  • Na zdjęciu widać pomieszczenie recepcji. W głębi stanowiska do rejestracji pacjentów Na pacjentów czeka wygodna...
  • Na zdjęciu widoczna jest sala pacjentów z dwoma łóżkami Otwarte w Siedlcach centrum...
  • Zdjęcie przedstawia uczestników uroczystości uhonorowanych dyplomami Podczas uroczystości...

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. wzbogacił się o nowoczesny, pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny. Siedleckie Centrum Onkologii (SCO), rozpoczęło właśnie swoją działalność.

 

Przyjazne wnętrza, wysoko wyspecjalizowana kadra oraz najnowszej generacji sprzęt medyczny zapewnią mieszkańcom Mazowsza szybką diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych na bardzo wysokim poziomie. To jedyny tego typu ośrodek w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Inwestycja o wartości ponad 112 mln zł powstała dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa mazowieckiego oraz środkom unijnym.

– To niezwykle istotna, zwłaszcza dla mieszkańców subregionu siedlecko-ostrołęckiego, inwestycja. Tym bardziej, że w całym kraju wciąż brakuje tego typu placówek, a potrzeby są ogromne. Cieszę się, że udało nam się stworzyć nowoczesne, profesjonalne i przyjazne pacjentom miejsce, w którym mogą liczyć na fachową pomoc – podkreśla członek zarządu Elżbieta Lanc.

Podstawą działalności Siedleckiego Centrum Onkologii będzie diagnostyka i nowoczesne leczenie nowotworów kojarzące chemioterapię, radioterapię, chirurgię onkologiczną i terapie izotopowe. Co ważne jej uzupełnieniem będzie profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, działania prozdrowotne o charakterze oświatowym i organizacja opieki onkologicznej w całym regionie. Ponadto, aby zapewnić w placówce najwyższą jakość leczenia, podpisano oficjalne porozumienie z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Umowa o współpracy przewiduje wieloletnie wsparcie merytoryczne, wymianę wiedzy, szkolenia personelu medycznego i udział w badaniach naukowych.

 

Nowoczesne centrum szansą dla chorych

Siedleckie Centrum Onkologii tworzą cztery oddziały szpitalne wyposażone w 21 łóżek każdy, przeznaczone do leczenia chorych w trybie stacjonarnym, kilkanaście stanowisk do chemioterapii dziennej, pracownia cytostatyków, duża przychodnia onkologiczna z poradniami specjalistycznymi oraz zakłady radioterapii i medycyny nuklearnej. Nowoczesną i szybką diagnostykę zapewnią najnowszej generacji: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT), ultrasonografy, mammografy oraz diagnostyka izotopowa.

Budynek ma cztery poziomy użytkowe o łącznej powierzchni ponad 7 tys. m2. Powstałe na tej bazie oddziały szpitalne: chirurgii onkologicznej, chemioterapii i radioterapii zajmują dwie górne kondygnacje, zaś na parterze ulokowana jest część ambulatoryjna z poradniami specjalistycznymi. Przyziemie przeznaczono dla pracowni diagnostycznych i aparatów do napromieniania (akceleratory i aparaty do brachyterapii). Nowy obiekt połączono podziemnym tunelem z głównym zespołem budynków szpitala. Istotne wzmocnienie możliwości diagnostyczno-terapeutycznych SCO zapewniają istniejące od lat pracownie i oddziały Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach. W rezultacie, tak wielka z punktu widzenia zdrowotnego inwestycja powoduje, że szpital jako całość jest przygotowany do kompleksowej diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów na każdym etapie ich rozwoju, przede wszystkim przewodu pokarmowego (żołądka, jelita grubego, odbytnicy i odbytu, trzustki, wątroby), piersi, płuc, nowotworów głowy i szyi oraz układu moczowo-płciowego.

– Okazuje się, że z roku na rok coraz więcej osób choruje na nowotwory. Dlatego tworzenie ośrodków takich jak Siedleckie Centrum Onkologii jest niezwykle istotne i bardzo potrzebne – dodała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Warsztaty i seminaria

Przy okazji otwarcia Siedleckiego Centrum Onkologii zorganizowany został, kierowany do mieszkańców, cykl wykładów i seminariów o tematyce onkologicznej pod nazwą „Siedlecka Jesień Onkologiczna”. Spotkania te odbędą się w dniach 17–19 października 2018 r. (szczegółowe informacje na stronie www.szpital.siedlce.pl/aktualności). W cyklicznych spotkaniach o charakterze edukacyjnym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy naszego regionu.

 

Inwestycja w zdrowie

Koszt całej inwestycji to ponad 112 mln zł. Jej finansowanie odbywało się dwutorowo. Budowa, której koszt wyniósł około 56 mln zł – sfinansowana została z kredytu inwestycyjnego ze wsparciem z budżetu województwa mazowieckiego. Natomiast kwota potrzebna na wyposażenie została pozyskana ze środków unijnych oraz budżetu województwa mazowieckiego (wartość projektu to około 55 mln zł, z czego 41,5 mln zł to dofinansowanie z UE, a ponad 13 mln zł stanowią środki samorządu Mazowsza). Dzięki staraniom samorządu województwa, budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii została ujęta w ramach Kontraktu Terytorialnego.

 

Nagrodzeni medalami i wyróżnieni dyplomami

Z okazji uroczystego otwarcia ośrodka wręczono 28 dyplomów uznania oraz trzy Medale Pamiątkowe "Pro Masovia". Wsród nagrodzonych medalem znaleźli się: prof. Andrzej Józef Kawecki oraz prezes zarządu szpitala Marcin Kulicki i członek zarządu Dariusz Młynarczyk.

Medal jest wyróżnieniem okolicznościowym przyznawanym za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacje zadań na rzecz województwa mazowieckiego osobom, instytucjom, organizacjom, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Liczba wyświetleń: 985

powrót