Aktualności

Jubileusz Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

2018.10.12 13:50 , aktualizacja: 2018.10.17 12:58

Autor: Grzegorz Skolimowski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Wicemarszałek Jania Ewa Orzełowska wręcza medal Pamiątkowy na ręce dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwestra Chołasta Dyrektor Mazowieckiego...
  • Wartę przy odsłoniętym pomniku pełnili uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach W setną rocznicę odzyskania...
  • Salę Pamięci zwiedzają uczestnicy konferencji. Na zdjęciu widać wicemarszałek Janinę Ewę Orzełowską i dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwestra Chołasta Sala Pamięci będzie...
  • Na zdjęciu widać fragment wystawy poświęconej Helenie i Ignacemu Janowi Paderewskim Fragment wystawy w Sali...

Nadbużański Park Krajobrazowy obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji w Pałacu Paderewskich w Kaliskach odbyła się konferencja popularno-naukowa, z udziałem m.in. wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej.

 

W ciągu dwóch dni rozmawiano o historii parku, chronionych gatunkach, roli Doliny Bugu w kontekście historycznym i kulturowym. Otwarto też Salę Pamięci Heleny i Ignacego Jana Paderewskich. Przypadającą w tym roku rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości uczono odsłonięciem pomnika, w hołdzie Odnowicielom Rzeczypospolitej Polskiej:  Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Józefowi Piłsudskiemu, Maciejowi Ratajowi oraz Wincentemu Witosowi.

 

– Jedenaście rezerwatów, które wchodzą w skład Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, decyduje  o wielkiej różnorodności siedlisk oraz bogactwie świata flory i fauny. To tutaj najlepiej odpoczniemy wśród nieskażonej przyrody, a także poznamy wiele rzadkich na skalę kraju gatunków zwierząt i roślin – mówiła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. –  Warto podkreślić, że polskie kompleksy leśne są tym co nas wyróżnia w Europie. W dobie szybko rozwijającej się cywilizacji oraz degradacji środowiska niezwykle ważne jest właściwe gospodarowanie zasobami przyrody – dodała.

 

Medale i wyróżnienia

Marszałek Adam Struzik, doceniając całokształt działalności Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego na rzecz województwa mazowieckiego, uhonorował jednostkę Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Wyróżnienie, na ręce dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwestra Chołasta, wręczyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Nadbużański Park Krajobrazowy

Położony jest w środkowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Swym zasięgiem obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości Drażniew (w gminie Korczew) do ujścia Liwca w pobliżu Kamieńczyka (w gminie Łochów), a także fragment dolnej Narwi (gmina Pułtusk i Pokrzywnica). Jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. Pomysł na jego utworzenie zrodził się już w 1976 r., ale park rozpoczął działalność 30 września 1993 r. W ciągu kolejnych lat obszar NPK ulegał zmianom. W obecnym kształcie park funkcjonuje od marca 2002 r. Osiem lat temu Nadbużański Park Krajobrazowy wszedł w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W planach jest utworzenie Mazowieckiego Centrum Edukacji Ekologicznej im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich.

 

Liczba wyświetleń: 371

powrót