Aktualności

60-lecie radomskiego „medyka”

2018.10.08 12:00 , aktualizacja: 2018.10.09 11:00

Autor: Joanna Wołczyńska (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • Rafał Rajkowski przekazuje medal na ręce dyrektor Agnieszki Stolarzyk Jubileusz stał się okazją...
  • Od lewej: Bożenna Pacholczak, Jan Rejczak, Rafał Rajkowski Samorząd Województwa...
  • Wyróżnieni Pracownicy placówki zostali...

Jubileuszu 60-lecia istnienia obchodziła Szkoła Medyczna wchodząca w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. W wydarzeniu uczestniczył członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

Ceremonia z odznaczeniami

Obchody rozpoczęły się mszą św., której przewodniczył bp Piotr Turzyński. Następnie w budynku szkoły przy ul. Kelles-Krauza odsłonięto tablicę upamiętniającą 60lat istnienia placówki. W uroczystości udział wzięli nauczyciele, uczniowie i pracownicy, a także absolwenci i przyjaciele szkoły. Jubileusz był dla wszystkich powrotem do pięknych wspomnień.

 

Marszałek Adam Struzik uhonorował Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Przyznał także medale pamiątkowe oraz dyplomy uznania pracownikom placówki. Odznaczenia wręczyli: wiceprzewodnicząca sejmiku województwa mazowieckiego Bożenna Pacholczak, członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz radni Zbigniew Gołąbek i Jan Rejczak.

 

– Placówka ma piękną historię. W ciągu 60 lat wykształciła wykwalifikowaną kadrę, której niejedna szkoła może pozazdrościć. Bardzo się cieszę, że Samorząd Województwa Mazowieckiego przyczynia się do rozwoju kadry i wprowadzenia nowoczesnych technologii – powiedział członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu to jedna z instytucji, której organem prowadzącym jest samorząd Mazowsza. W tym roku otrzymało duże wsparcie finansowe na modernizację budynku na Placu Stare Miasto 10. Umożliwi ono zaoferowanie słuchaczom nowocześnie wyposażonych pracowni. Również dzięki specjalnemu projektowi „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, którego beneficjentem została ta placówka Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał w ramach tego projektu ogromną kwotę ponad 2 mln zł na rozwój kadry i wprowadzanie nowoczesnych technologii i pogłębianie umiejętności zawodowych naszych słuchaczy w atrakcyjnej formie płatnych stażów.

 

Od Państwowej Szkoły Pielęgniarskiej po Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

W 1976 r. powstało Medyczne Studium Asystentek Pielęgniarstwa. Powołano je dla osób – pracujących jako asystentki pielęgniarskie w różnych placówkach zdrowia – chcących uzupełnić wiedzę i zdobyć tytuł pielęgniarki dyplomowanej. 18 czerwca 1979 r. utworzono Zespół Szkół Medycznych w Radomiu, w skład którego wchodziło: 5-letnie Liceum Medyczne, 2-letnie Medyczne Studium Zawodowe (z wydziałami: 2-letnim Pielęgniarstwa, a od 1983 r. 2,5-letnim Wydziałem Położnictwa). W 1989 r. powstało Medyczne Studium Zawodowe Pracowników Socjalnych. Szkoła pracowała w systemie zaocznym. Przygotowywała absolwentów liceów ogólnokształcących do pełnienia ról pracowników socjalnych, pracujących w przychodniach. W 1997 r. szkołę opuścił ostatni rocznik absolwentek Liceum Medycznego, a w 2001 r. zakończono kształcenie położnych.

 

Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 25 kwietnia 2005 r. przekształcono Zespół Szkół Medycznych w Radomiu na Medyczną Szkołę Policealną. W lipcu 2008 r. utworzono Zespół Medycznych Szkół Policealnych, czyli Medyczną Szkołę Policealną, kształcącą młodzież w systemie stacjonarnym w następujących zawodach: ratownik medyczny, technik elektroradiologii, technik masażysta oraz ratownik medyczny w systemie popołudniowym, a także Medyczną Szkołę Policealną dla Dorosłych, kształcącą w systemie zaocznym w zawodach: opiekun medyczny i opiekun w domu pomocy społecznej. W roku 2014 powołano Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Nowa jednostka została utworzona na bazie dotychczasowej szkoły medycznej i kolegiów: nauczycielskiego i językowego. W związku z tymi przekształceniami od marca 2015 r. CKZiU rozpoczęło prowadzenie kursów doskonalących, językowych i kwalifikacyjnych jako formę kształcenia ustawicznego oraz uruchomiono nowy kierunek: higienistka stomatologiczna. W roku 2016 rozpoczęto kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla zawodów: opiekun medyczny i technik usług kosmetycznych. Od stycznia 2018 r. zaczęto kształcić asystentki stomatologiczne.

Liczba wyświetleń: 265

powrót