Aktualności

Nowy sprzęt dla OSP Łuzki

2018.10.01 15:00 , aktualizacja: 2018.10.02 15:23

Autor: Grzegorz Skolimowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Na zdjęciu widać ochotników trzymających aparat ODO. Obok stoi wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i Sołtys wsi Łuzki Magdalena Paprocka. Ochotnicy otrzymali 2...
  • Członkowie zespołu ludowego „Zakrze Śpiewa” stoją na scenie. Ludowe piosenki...
  • Na zdjęciu widać uczestników spotkania stojących w półokręgu. Wspólne zdjęcie uczestników...

Strażacy z OSP w Łuzkach (pow. łosicki) mają nowe aparaty do ochrony dróg oddechowych (ODO). Sprzęt wręczyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Nowy sprzęt

OSP w Łuzkach powstała w 1929 r. Należy do niej 25 ochotników (w tym dwie ochotniczki). Jednostka wyposażona jest w samochód gaśniczy, agregat prądotwórczy, dwie motopompy szlamowe, pompę do wody czystej, piłę do betonu, jak również – pozyskane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – nowe umundurowanie. Z budżetu Mazowsza pochodzą też fundusze, dzięki którym zakupiono dwa aparaty ochrony dróg oddechowych (ODO), które zwiększą bezpieczeństwo druhów podczas gaszenia pożarów. Ochotnicy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym wsi, pomagając m.in. w różnych remontach oraz zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy wiejskiej.

– Staramy się, aby strażacy zawsze mieli jak najlepszy sprzęt. To oni są pierwsi na miejscu zdarzenia, dbając o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję druhom za ich gotowość do niesienia pomocy i poświęcenie. Narażają to co najcenniejsze – własne życie, by ratować zdrowie i dobytek innych ludzi – mówiła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Wspólna troska i działanie

Remiza strażacka w Łuzkach to siedziba nie tylko tutejszej jednostki OSP. Korzystają z niej również panie z tutejszego koła gospodyń wiejskich. Dzięki wsparciu z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw wnętrze budynku zostało odnowione. Natomiast strażacy (korzystając z zadania Mazowieckie strażnice OSP – 2018) już niedługo zamontują nowe drzwi. Ochotnicy otrzymali dofinasowanie w wysokości ponad 23,5 tys. zł.

Na ręce wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej podziękowania złożył prezes OSP Łuzki – Jakub Trębicki oraz panie z KGW w Łuzkach. Podczas spotkania panie z KGW zaprezentowały swoje talenty muzyczne, a ludowe przyśpiewki przypomniał Zespół Ludowy „Zakrze Śpiewa”.

– Nie wszystkie wykonane prace były ujęte w projekcie. Hydraulikę, elektrykę czy malowanie wykonali  fachowcy i mieszkańcy wsi społecznie.  Strażacy ochotnicy z OSP Łuzki ściśle współpracują z kołem gospodyń wiejskich w Łuzkach, organizując imprezy integracyjne dla mieszkańców. Wspólnie też piszą projekty w celu pozyskania środków finansowych na rozwój wsi i  lokalnej społeczności. Podejmowane działania niezwykle nas wszystkich integrują – zaznaczyła sołtys wsi Łuzki Magda Paprocka.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 563

powrót