Aktualności

MCPS rusza z ważną kampanią

2018.10.01 08:25 , aktualizacja: 2018.10.03 16:16

Autor: MCPS, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Dorosły siedzący z dzieckiem Plakat promujący akcję
  • Udziela wywiadu dla mediów Dyrektor Mazowieckiego...
  • Widok ogólny na salę Konferencja inaugurująca...

Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza na temat szkodliwości zażywania nielegalnych substancji psychoaktywnych to główne zadania, jakie stawia przed sobą Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  w kampanii „Dorośli dzieciom – Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii”.

 

Realny problem

Kampanię zainicjowała konferencja prasowa dla mediów, przedstawicieli miast, gmin, organizacji pozarządowych oraz grup zawodowych skoncentrowanych wokół problematyki uzależnienia od narkotyków i narkomanii.

 

Badanie ESPAD (European Survey Project on Alcohol and Drugs) z 2015 r. pokazuje, że mazowieccy gimnazjaliści przodują w rozpowszechnianiu używania niemal wszystkich substancji psychoaktywnych, a licealiści zajmują pierwsze miejsce jeśli chodzi o rozpowszechnianie używania takich substancji jak metamfetamina, LSD lub inne halucynogeny oraz kokaina. Do tego

dochodzą tzw. „dopalacze”, po które młodzież na Mazowszu sięga najczęściej ze wszystkich badanych.

 

–  Narkotyki można kupić w barze, w dyskotece, w szkole. Dlatego ruszamy z kampanią edukacyjną. Chcemy, żeby rodzice wiedzieli o narkotykach jak najwięcej, dzięki czemu będą mogli lepiej chronić swoje dzieci przed ich zgubnym działaniem – powiedział dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Artur Pozorek.

 

Wiedza ratuje życie

Rodzice nie wiedzą jak uchronić dzieci przed zażywaniem narkotyków a ich niekiedy niewielka znajomość tematu powoduje jedynie postawy kontrolne, które nie są skutecznym środkiem ochrony dziecka przez narkotykami. Dziecko kontrolowane traktuje narkotyki jak zakazany owoc. Rodzice i specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem narkomanii nie zawsze są w stanie „nadążyć” za zmieniającym się wzorami używania oraz pojawiającymi się nowymi substancjami psychoaktywnymi.

To ważne, by z wiedzą na temat uzależnień dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

 

– Głównym założeniem naszej kampanii jest edukacja i informacja: rodzice muszą wiedzieć, że jest to realny problem, z którym zetkną się najprawdopodobniej wcześniej lub później. Dlatego powinni wiedzieć, jak sobie z nim radzić – podkreśla główny specjalista w Wydziale ds. Profilaktyki Uzależnień w MCPS Piotr Oniszk.

 

MCPS będzie prowadził działania informacjo-edukacyjne adresowane do dorosłych za pomocą tradycyjnych kanałów, jak również w formie strony internetowej. Na stronie internetowej zamieszczona będzie baza placówek pomocowych na Mazowszu. Jednym z elementów kampanii będzie strona Facebook (już istniejące MCPS), która będzie w szybki i prosty sposób komunikowała się z grupami docelowymi. Powstaną filmy, które zamieszczone będą na stronie internetowej. Głównymi odbiorcami kampanii będą rodzice oraz osoby dorosłe zajmujące się przeciwdziałaniem narkomanii na terenie Mazowsza.

Liczba wyświetleń: 256

powrót