Aktualności

100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Kozienicach

2018.10.01 10:00 , aktualizacja: 2018.10.03 15:32

Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

stoją w rzędzie wwyróżnienie nauczyciele i pracownicy szkoły Jubileusz stał się okazją...

Szkoła, od wieku, przechodząc liczne zmiany organizacyjne, kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodych ludzi. Licząca dziś 100 lat placówka jest dumna ze swoich uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, zdobywają laury w licznych konkursach i olimpiadach. Wśród nich jest również wielu stypendystów.

 

Szkoła z tradycjami…

Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach należy do najstarszych w dawnym województwie radomskim. Od początku swego istnienia była to szkoła tego samego typu (czyli gimnazjum), a po przekształceniach w oświacie – liceum. Placówka rozpoczęła działalność w 1918 r. Imię Stefana Czarnieckiego nosi od 1968 r. Placówka może się poszczycić długą tradycją, ciekawą i bogatą historią, ciągłym, dynamicznym rozwojem oraz dostosowywaniem oferty kształcenia do zmieniających się warunków na rynku pracy, a także potrzeb i oczekiwań młodych ludzi. Szkoła od lat stawia na wysokie standardy pracy dydaktyczno-wychowawczej, dba o wszechstronny rozwój uczniów i zapewnia im coraz lepsze warunki do nauki. Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz zaangażowaniu nauczycieli – obecnych, jak i ich poprzedników – kolejne pokolenia uczniów kozienickiej placówki zgłębiają tajniki wiedzy, rozwijają swoje zainteresowania oraz przygotowują się do dorosłego życia. Obecnie w liceum pracuje 35 nauczycieli, a oferta edukacyjna szkoły jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań uczniów.

 

… i sukcesami

Uczniowie są aktywni na wielu polach i zaangażowani w różnego rodzaju projekty i inicjatywy, m.in. pisanie listów w obronie praw człowieka z Amnesty International, pracę w Szkole Dialogu, udział w projekcie PEACE, kołach zainteresowań, szkolnym wolontariacie, Szkolnej Grupie Medycznej, Klubie Młodego Odkrywcy, maratonach naukowych, cyklicznie organizowanych festynach. Zajmują czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach, m.in. humanistycznych, przyrodniczych, językowych, a także z dziedziny fizyki, sportu, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu życia.

 

Wyróżnienia dla szkoły i pracowników

Jubileusz stał się okazją do uhonorowania I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Kozienicach, przyznaną przez sejmik, Odznaką HonorowąZasłużony dla Mazowsza, którą wręczyli wiceprzewodnicząca sejmiku Bożenna Pacholczak, marszałek Adam Struzik oraz radni województwa mazowieckiego – Zbigniew Gołąbek i Leszek Przybytniak. Dyrektor placówki Ewa Malec oraz 2 zasłużonych nauczycieli – Anna Liwocha i Jolanta Martynowska – zostali wyróżnieni Medalem Pamiątkowym Pro Masovia”. Dyplomy uznania trafiły do 28 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi za pełną zaangażowania pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz cenny wkład w rozwój placówki.

 

– Jubileusz 100-lecia to podniosłe wydarzenie w życiu całej jej społeczności. Gratuluję pięknej historii i wielu sukcesów – mówił marszałek Adam Struzik. Dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu życzę, by niełatwa praca przynosiła zawsze spełnienie i wielką satysfakcję, młodzieży zaś – samych sukcesów w nauce, radości z pogłębiania wiedzy i nabywania przydatnych umiejętności – dodał.

 

Bal stulecia

Jubileuszowe obchody są też szansą na spotkanie po latach dla absolwentów i nauczycieli, na odnowienie starych przyjaźni, powrót choć na chwilę do dawnych czasów. W tym roku, po raz szósty, byli pracownicy szkoły, absolwenci i uczniowie bawili się na zorganizowanym przez placówkę Balu Stulecia, który był podsumowaniem 100-lecia szkoły w szczególnym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Liczba wyświetleń: 329

powrót