Aktualności

Inwestycje w gminie Sadowne

2018.09.28 12:20 , aktualizacja: 2018.09.28 15:42

Autor: Dagmara Jaworska (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • widok na nowy plac - widać ogrodzenie, oświetlenie, miejsca parkingowe Teraz, w tak komfortowych...
  • Przecięcie biało-czerwonej wstęgi W uroczystym otwarciu...
  • Na zdjęciu widać część placu z ławeczką. W tle widać przyległy do placu kościół Elementy małej...
  • Węzeł kanalizacyjny przed miejscowością Ocięte Zbudowano też system...
  • Tablica informacyjna o inwestycji Tablica informacyjna o...

Zmodernizowano gminne targowisko w Sadownem (pow. węgrowski) oraz rozbudowano sieć kanalizacyjną. W uroczystym zakończeniu tych inwestycji wzięły udział wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc, członek zarządu.

 

Zamiast handlu w kurzu i błocie, powstał duży plac, wyłożony kostką. Jest zaplecze sanitarne, namioty dla sprzedających i infrastruktura. Nowe targowisko w Sadownem zostało oficjalnie udostępnione mieszkańcom.

– Dziś ważny dzień dla mojej rodzinnej miejscowości. Mieszkańcy Sadownego mają wreszcie dobre warunki do zakupów i przestrzeń do tego, żeby sprzedawać swoje produkt. Handel odbywa się w cywilizowanych warunkach. Dodatkowo, w ramach drugiego projektu, kolejny obszar gminy został podłączony do sieci kanalizacyjnej. Sadowne się zmienia, pięknieje, a codzienne życie staje się coraz bardziej wygodne – powiedziała Elżbieta Lanc, członek zarządu.

 

Miejsce na targowisko i imprezy

Powierzchnia terenu objętego inwestycją to 7 120 m2. Teraz znajdują się tam: plac główny, ogrodzenie, kontenerowy budynek toalety publicznej, namioty handlowe, śmietnik, kosze na śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery oraz chodnik i droga dojazdowa z miejscami postojowymi i wjazdami, zieleń, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej.

– Mieszkańcy Sadownego zyskali nie tylko miejsce, w którym mogą kupić produkty prosto od rolników, ale także przestrzeń gotową do organizacji festynów, czy uroczystości jak choćby ostatnie dożynki – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Inwestycja pn. „Budowa targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem” została dofinansowana z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość projektu to blisko 2,5 mln zł, w tym dofinansowanie z PROW wyniosło około 1 mln zł.  

 

Budowa kanalizacji sanitarnej

Zrealizowano też inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej z podłączeniami. Zadanie o wartości prawie 2,5 mln zł otrzymało dotację z PROW w wysokości ponad 1 mln zł. Dzięki dofinansowaniu zbudowano system odprowadzenia ścieków sanitarnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z posesji położonych w miejscowości Sadowne (przy ul. Wiejskiej) oraz części miejscowości Sojkówek i Ocięte. Wykonano system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 2,909 km. Trasę kanalizacji zaprojektowano tak, aby zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków sanitarnych z terenu posesji. Na trasie kanałów sanitarnych przewidziano trzy zbiornikowe przepompownie ścieków, z których rurociągiem tłocznym ścieki odprowadzone będą do kanału sanitarnego usytuowanego wyżej. Inwestycja obejmowała również przyłącza kanalizacyjne – 64 szt.

 

 

Liczba wyświetleń: 523

powrót