Aktualności

Ponad 56 mln zł z UE na rozwój mobilności miejskiej w Radomiu

2018.09.27 15:35 , aktualizacja: 2018.09.27 15:51

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

członek zarządu Rafał Rajkowski gratuluje, po podpisani unumowy, prezydentowi  Radomia Radom na inwestycje...
członek zarządu Rafał Rajkowski i prezydent Radomia Radosław Witkowski na konferencji prasowej Konferencja prasowa z...

Już niebawem dzięki wsparciu unijnemu Radom zyska 10 autobusów elektrycznych, 15 wiat przystankowych, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Poza tym przebudowany będzie parking P&R przy ul. K. Kelles-Krauza w Radomiu i rozbudowane drogi powiatowe.

 

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 56 mln zł z RPO WM 2014–2020. Umowę o dofinansowanie zadania podpisali członek zarządu województwa Rafał Rajkowski oraz prezydent Radomia Radosław Witkowski.

 

– Cieszę się, że kolejne ogromne środki płyną do Radomia. Tym razem jest to ponad 56 mln zł na komunikację miejską. To z jednej strony udogodnienia dla pasażerów i poprawa funkcjonowania systemu transportu, z drugiej zaś – dzięki nowym niskoemisyjnym autobusom – dbałość o jakość powietrza w mieście. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę naszą aktywną walkę ze smogiem – podkreślił członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

Nowe autobusy elektryczne i wiaty przystankowe

Inwestycja obejmie zakup 10 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami do ładowania, a także 15 wiat przystankowych. Zostaną również wybudowane ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe: na terenie powiatu – łącznie o długości około 19,8 km, a na terenie Radomia o długości około 7,8 km. Powstaną one przy ulicach: Szarych Szeregów, Kozienickiej, Struga, Wiejskiej do ul. św. Brata Alberta przez J. Kuronia, Jana Pawła II, Wyścigową, Żółkiewskiego, Przytycką, Wapienną.

 

„Parkuj i Jedź”

Przebudowany zostanie także garaż wielopoziomowy przy ul. Kelles-Krauza w Radomiu. Inwestycja obejmie m.in.: wykonanie nowych tynków zewnętrznych, budowę ściany zewnętrznej przy wjeździe na parking, wejścia od strony zespołu przystanków oraz miejsc postojowych dla rowerów. Parking będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza tym zamontowany zostanie system parkingowy z obsługą systemu P+R oraz przebudowana istniejąca instalacja kanalizacyjno-deszczowa.

 

Inteligentne systemy transportowe

W Radomiu zostaną także rozbudowane inteligentne systemy transportowe, w tym System Karty Miejskiej i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Na wyznaczonych przystankach zamontowanych zostanie 20 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz 10 stacjonarnych automatów biletowych. Będą one podłączone do istniejącego Centrum Zarządzania.

 

Rozbudowa dróg powiatowych

W ramach projektu rozbudowane będą także drogi powiatowe, tj. droga nr 3503W na odcinku Młódnice, Jarosławice, Cerekiew do Radomia i nr 3507W na odcinku Taczów, Taczówek do Milejowic. Powstaną ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, zakupione i zamontowane będą urządzenia rowerowej infrastruktury towarzyszącej, w tym wiaty ze stojakami oraz samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

 

Liczba wyświetleń: 262

powrót