Aktualności

Środki unijne na doposażenie szpitali w Mińsku Mazowieckim i Rudce

2018.09.27 11:45 , aktualizacja: 2018.09.27 15:35

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Kamil Opara

  • Na zdjęciu panie wicemarszałek i członek zarządu wraz z zarządem szpitala, wszyscy trzymają czek Szpitalowi w Rudce...
  • Na zdjęciu panie wicemarszałek i członek zarządu wraz z zarządem szpitala, wszyscy trzymają czek Symboliczny czek dla...

Ponad 3,2 mln zł ze środków unijnych trafi do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim na zakup sprzętu medycznego do poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (POZ i AOS). Mazowiecki Szpital w Rudce pozyskał blisko 1,5 mln zł na rozwój usług medycznych i diagnostycznych.

 

Decyzją zarządu województwa projekty te otrzymają łącznie ponad 4,7 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i beneficjenci.

 

 – Cieszę się, że standardy ochrony zdrowia sukcesywnie wzrastają, a szpitale dysponują coraz lepszym wyposażeniem, dzięki czemu mieszkańcy Mazowsza mogą liczyć na opiekę medyczną na najwyższym poziomie – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

– Poprawianie jakości opieki zdrowotnej w placówkach medycznych traktujemy bardzo poważnie. Dzięki podpisanym umowom możemy zwiększyć możliwości diagnostyczne i udostępnić pacjentom i pracownikom placówek urządzenia wysokiej jakości – zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Nowoczesny sprzęt medyczny w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Dzięki wsparciu unijnemu placówka zakupi wyposażenie m.in. do poradni „K”. Będą to: aparat USG do badań położniczo-ginekologicznych, 2 aparaty KTG, 2 fotele ginekologiczne oraz dwie lampy typu LED. Do pracowni endoskopowej trafią videogastroskop, videokolonoskop, tor wizyjny z wyposażeniem, diatermia endoskopowa, myjnia do endoskopów, a także szafa endoskopowa. Nowy tomograf trafi również do pracowni „CT”. Z kolei do pracowni diagnostyki obrazkowej – aparat RTG, aparat RTG zęba, 10 stacji poglądowych oraz serwer i 2 macierze do przechowywania obrazów.

 

Realizacja projektu poprawi jakość i efektywność świadczonych usług medycznych w obszarze diagnostyki i leczenia schorzeń. Zwiększy wykrywalność chorób, m.in. kardiologicznych i onkologicznych. Przyczyni się także do skrócenia czasu oczekiwania na świadczone usługi medyczne, umożliwi szybsze diagnozowanie pacjentów, a także usprawni pracę personelu medycznego.

 

Lepsza jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych w szpitalu w Rudce

 

Nowy sprzęt medyczny trafi do poradni specjalistycznych, a także do planowanej do utworzenia przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Na potrzeby Poradni Kardiologicznej zakupione będą 4 rejestratory EKG z oprogramowaniem, 4 rejestratory ciśnieniowe z oprogramowaniem, 2 aparaty EKG 12-kanałowe, aparat USG oraz zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią oraz cykloergometr. Natomiast Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc doposażona będzie w 2 polisomnografy, 2 aparaty typu Auto CPAP do badania zaburzeń snu, 3 videobronchoskopy, myjnię do endoskopów oraz automatyczną szafę do przechowywania endoskopów. Na potrzeby poradni domowego leczenia tlenem zakupionych będzie 150 koncentratorów tlenu. Dodatkowo, aby zapewnić kompleksowość opieki kardiologicznej, pulmonologicznej i rehabilitacyjnej, a także wdrożyć opiekę koordynowaną, zakupione będą: aparat EKG oraz zestawy – do spirometrii i badań wad postawy.

 

Dzięki realizacji projektu poprawi się dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w zakresie chorób układu krążenia, układów ruchu oraz oddechowego na terenie powiatu mińskiego i województwa mazowieckiego.

 

Liczba wyświetleń: 415

powrót