Aktualności

Z myślą o rowerzystach

2018.09.26 13:35 , aktualizacja: 2018.09.27 09:54

Autor: Krzysztof Knyż, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Drogowskazy na szlaku rowerowym - na słupie jest kilka tablic, każda wskazuje inny kierunek Podczas spotkania Zespołu...
  • grupa rowerzystów na poboczu drogi, widoczna jest wyznaczona dla nich szeroka ścieżka Część szlaków jest...
  • Rowerzyści jadą ulicą, na której nie ma odrębnej ścieżki. Obok nich jedzie sznur samochodów Niestety, jeszcze w wielu...
  • Rowerzyści jada polną drogą. Po prawej stronie widać zabudowania, po lewej las. Najlepiej się poruszać...
  • Na dużym ekranie podczas konferencji widać prezentację Na spotkaniu omawiano...

Jak usprawnić poruszanie się rowerem po Mazowszu? Co jeszcze trzeba zrobić, by turystyka rowerowa była bardziej atrakcyjna? Te i inne kwestie omawiano podczas posiedzenia Zespołu ds. mobilności rowerowej. Należą do niego przedstawiciele ds. mobilności rowerowej z każdego województwa, tzw. oficerowie rowerowi.

 

Członków Zespołu powitała Alicja Sokołowska zastępca wójta Gminy Nieporęt oraz Krzysztof Knyż – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. komunikacji rowerowej – Mazowiecki Oficer rowerowy – pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu. Wójt Sokołowska przedstawiła uczestnikom posiedzenia informację o istniejącej na terenie gminy Nieporęt sieci dróg rowerowych – łącznie ponad 100 km. Poinformowała także o najbliższych planach budowy nowych, pełnowymiarowych odcinków dróg rowerowych w ramach ZIT (w tym odcinków na wałach przeciwpowodziowych – wzdłuż Kanału Królewskiego/Żerańskiego).

 

By podróżowanie rowerem było łatwiejsze

W trakcie dwudniowego posiedzenia omawiano i opracowywano propozycję przebiegu krajowej sieci tras rowerowych w oparciu o trasy międzynarodowe oraz regionalne i ponadregionalne. Pracowano nad propozycją unifikacji numeracji dróg rowerowych ponadgranicznych, krajowych, wojewódzkich oraz regionalnych i tematycznych. Zdecydowano o konieczności ujednolicenia oznakowania informacyjnego dotyczącego np. miejsc wypoczynku, noclegów, agroturystyki, aptek, warsztatów mechanicznych, sklepów itp. Dotyczy to szczególnie znaków znajdujących się w pobliżu regionalnych czy tematycznych miejsc atrakcyjnych turystycznie.

 

O wałach przeciwpowodziowych i publicznych środkach transportu

Zespół pracował też nad stanowiskiem dotyczącym wykorzystania wałów przeciwpowodziowych dla turystyki rowerowej ze względu na powtarzające się problemy we współpracy z Wodami Polskimi. Poruszono także temat dostępności przewozów rowerów w publicznych środkach transportu. Zaproszeni Goście (Nextbike Polska S.A.) przedstawili też informację na temat obecnego rozwoju sieci roweru miejskiego w Polsce (budowy nowych stacji) we współpracy z samorządami miast i gmin zlokalizowanych wokół dużych aglomeracji (w tym Warszawy). Mówiono też o włączeniu „roweru miejskiego” w ramach rozwoju dróg rowerowych budowanych ze środków UE, w tym środków przeznaczonych na inwestycje realizowane w ramach  ZIT.

 

Jak to jest w praktyce…

Oficerowie rowerowi (przedstawiciele Marszałków Województw RP) postanowili też osobiście sprawdzić trasy rowerowe – zarówno najnowsze, nowoczesne trasy rowerowe wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych, jak i te położone w ciągach komunikacyjnych z całotygodniowym dużym natężeniem ruchu rowerowego, podczas budowy których nie uwzględniono rosnącej liczby rowerzystów. Były to trasy m.in. od strony Jeziora Zegrzyńskiego, odcinka Bugo-Narwi i Kanału Królewskiego (z pokładu statku), ale też od strony lądu.

Na kolejnych posiedzeniach zespół, poza pracą bieżącą, przystapi do opracowywania końcowych stanowisk, wniosków, postulatów w zakresie problematyki omawianej w trakcie spotkania plenarnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 12 województw oraz zaproszeni goście.

 

Zespół ds. mobilności rowerowej

Zespół ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest forum konsultacyjnym i opiniodawczo‐doradczym do spraw mobilności rowerowej. Jego zadaniem jest dyskusja, wymiana informacji, doświadczeń i wypracowywanie wspólnych projektów stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP w sprawach związanych z rozwojem mobilności rowerowej, w tym turystyki rowerowej. Ma na celu usystematyzowanie zagadnień związanych z rozwojem ruchu rowerowego w Polsce.

 

Liczba wyświetleń: 613

powrót