Aktualności

Kilometry wyremontowanych dróg w powiecie żuromińskim

2018.09.24 16:00 , aktualizacja: 2018.09.26 12:53

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • na moście stoją marszałek Adam Struzik i 3 przedstawicieli powiatu żuromińskiego Marszałek Adam Struzik i...
  • na nowej asfaltowej drodze stoi m.in marszałek Adam Struzik Komfortowo i bezpiecznie...
  • na zdjeciu widać fragment remontowanej drogi Niektóre drogi są jeszcze w...

W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia samorządów powiatowych i wojewódzkich. To czas podsumowań – dużo dobrego udało się zrobić także w powiecie żuromińskim, gdzie trwa m.in. olbrzymia przebudowa dróg i mostów. O tym, jak wyglądają już zakończone inwestycje przekonał się marszałek Adam Struzik.

 

Przez ostatnie 20 lat w powiecie żuromińskim przebudowano blisko 300 km dróg powiatowych i ponad 75 km dróg wojewódzkich. To głównie drogi wojewódzkie DW541 i DW563, ale również powiatowe. Wartość wszystkich inwestycji to ponad 190 mln zł.

 

Kilometry wyremontowanych dróg

Dzięki dotacji z budżetu Mazowsza trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Zieluń–Lubowidz–Żuromin (ponad 111 mln zł). Mieszkańcom żyje się lepiej i wygodniej, dzięki takim inwestycjom jak m.in. obwodnica Żuromina, którą samorząd Mazowsza wsparł kwotą 25 mln zł. 

Niezwykle istotnym zadaniem powiatu jest także przebudowywana obecnie droga powiatowa Osówka–Lubowidz (4,1 km), realizowana z udziałem środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Ważnymi społecznie projektami były przebudowy dróg powiatowych, z wykorzystaniem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. To m.in. odcinki Lutocin–Zimolza do drogi 541 (7,5 km)  oraz Żuromin–Kliczewo–Kuczbork (7,2 km). Udało się też zmodernizować blisko 89,5 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na 108 zadań sejmik województwa przekazał prawie 5,6 mln zł. Przebudowane w ostatnich latach zostały m.in. drogi w Zieluniu, Łążku, Sadłowie, Nowej Wsi, Gradzanowie Kościelnym (drogi powiatowe), a także wiele dróg gminnych na terenie powiatu żuromińskiego.

 

– Województwo mazowieckie ma największą w kraju sieć dróg, która stanowi kluczowy element sprzyjający ekonomicznemu wzrostowi. Dzięki funduszom unijnym oraz środkom własnym z budżetu Mazowsza udało się zrealizować wiele inwestycji w tym obszarze – zaznacza marszałek Adam Struzik. Wierzę, że kolejne, zaplanowane na najbliższe lata przedsięwzięcia drogowe wpłyną na spójne skomunikowanie miejscowości na Mazowszu, a jazda będzie jeszcze bardziej bezpieczna i komfortowa – dodał.

 

Liczba wyświetleń: 194

powrót