Aktualności

Ile euro z Unii dla subregionu płockiego?

2018.09.21 14:35 , aktualizacja: 2018.09.21 15:07

Autor: Oprac. WKZ, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Czworo samorządowców trzymających symboliczny czek na remont szpitala w wysokości ponad 5,5 mln zł Od lewej: Elżbieta Szymanik...

W Płocku rozmawiano o przyszłości inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Konferencję otworzył marszałek Adam Struzik.

 

W trakcie spotkania podkreślano skuteczność wydawania środków w obecnej perspektywie unijnej. W ramach programu regionalnego beneficjenci z subregionu płockiego realizują aż 120 projektów, których unijne dofinansowanie wynosi ponad 335 mln zł.

 

Najwięcej środków unijnych inwestowanych jest w obszar transportu (ponad 101 mln zł), przejście na gospodarkę niskoemisyjną (ponad 87 mln zł) i rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości (ponad 50 mln zł). Wśród dofinansowanych inwestycji znajdują się m.in. budowa trasy północno-zachodniej Płocka (ponad 89 mln zł), rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego miasta Płocka (ponad 66 mln zł), przygotowanie terenów inwestycyjnych (ponad 27 mln zł), termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego (ponad 7 mln zł).

 

Przypomniano też, że w minionej perspektywie (RPO WM 2007–2013) do beneficjentów z subregionu płockiego trafiło ponad 546 mln zł unijnego dofinansowania na realizację 149 projektów. Dzięki funduszom unijnym zrealizowano m.in. rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem (ponad 58 mln zł), budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (ponad 30 mln zł) i Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (ponad 29 mln zł).

 

Więcej na nowoczesne technologie

Drugą częścią konferencji była debata o przyszłości polityki spójności, w której udział wzięli m.in. wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk, posłanka do Parlamentu Europejskiego Julia Pitera, posłowie na Sejm RP Elżbieta Gapińska i Piotr Zgorzelski, starosta płocki Mariusz Bieniek, starosta sierpecki Jan Laskowski, starosta gostyniński Tomasz Matuszewski i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

 

Marszałek Adam Struzik przedstawił założenia nowych wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027, podkreślając m.in. niemal 9-krotny wzrost wydatków na transformację cyfrową i sieci (do 12 mld euro), dwukrotny wzrost finansowania programów skierowanych do młodzieży (do 31,3 mld euro) oraz na innowacje i badania – o 50 proc. (100 mld euro).

 

– Komisja Europejska zaprezentowała 2 maja projekt wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, który jest obecnie negocjowany. Według propozycji Komisji nowe ramy finansowe mają wynosić 1 135 miliardów euro w zobowiązaniach, co jest równowartością 1,11 proc. dochodu narodowego brutto 27 państw UE, w porównaniu do obecnego 1 proc. Budżet polityki spójności wyniesie ponad 330 mld euro. Propozycja nowego budżetu przewiduje zmniejszenie dotacji z funduszy regionalnych o około 5 proc. – tłumaczył marszałek Adam Struzik.

 

Ważny podział NUTS2

Od stycznia 2018 r. obowiązuje podział Mazowsza na dwie jednostki statystyczne tzw. NUTS 2 (region metropolitarny – Warszawa i 9 ościennych powiatów – oraz pozostałą część województwa). Wartość PKB na 1 mieszkańca w Warszawie i okolicach stanowi 147 proc. średniej unijnej, a w pozostałej części województwa niespełna 60 proc.

 

– W propozycji wieloletnich ram finansowych wykorzystano dane gospodarcze za lata 2014–2016, z pominięciem obowiązującego od tego roku podziału statystycznego. Mazowsze jest więc traktowane w całości jako region lepiej rozwinięty. Takie zakwalifikowanie naszego regionu może mieć konkretne konsekwencje – nie krył zaniepokojenia marszałek Adam Struzik.

 

Problemem Mazowsza jest planowane zmniejszenie kwoty na regiony lepiej rozwinięte do 11 proc. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stopa współfinansowania z pieniędzy UE dla takich regionów może sięgnąć tylko 40 proc. inwestycji.

 

Liczba wyświetleń: 269

powrót