Aktualności

Wizyta delegacji ze Stanu Nevada

2018.09.21 10:10 , aktualizacja: 2019.03.01 08:48

Autor: Anna Świerk (KM), Wprowadzenie: Dorota Mądral

Uczestnicy spotkania pozują do pamiątkowej fotografii Podczas spotkania z...

Marszałek Adam Struzik spotkał się 20 września z delegacją ze Stanu Nevada. Podpisał list intencyjny o wzajemnej współpracy.

 

Spotkanie było kolejnym etapem kontaktów ze Stanem Nevada, jakie zostały nawiązane podczas wizyty delegacji oficjalnej z Nevady, na czele z Gubernatorem Brianem Sandovalem, w październiku ubiegłego roku przy okazji współorganizowanego przez województwo mazowieckie przedsięwzięcia pn. „Dzień Nevady w SGH”. Jednym z podnoszonych wówczas tematów było zacieśnienie współpracy między regionami.

Podczas spotkania marszałek Struzik złożył na ręce przedstawiciela Gubernatora podpisany w imieniu województwa mazowieckiego list intencyjny z prośbą o przekazanie go Gubernatorowi Brianowi Sandovalowi, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami stron.

– Cieszę się, że będziemy mogli wzajemnie korzystać z potencjału gospodarczego i naukowo-badawczego Mazowsza i Nevady. Nasza współpraca pozwoli znacznie zwiększyć możliwości handlowe i inwestycyjne obu regionów – podkreślił marszałek Struzik.

Obszary współpracy

W myśl zapisów listu intencyjnego strony wyrażają wolę współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, zarządzania zasobami wodnymi, w obszarze systemów autonomicznych – w tym bezzałogowych statków powietrznych i samochodów – oraz technologii i innowacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju start-upów i współpracy pomiędzy technologicznie zaawansowanymi firmami z Mazowsza i Nevady. Podczas spotkania strony rozmawiały również o innych możliwych obszarach współpracy, m.in. w dziedzinie medycyny. Marszałek Struzik zaproponował skojarzenie dobrze rozwiniętych ośrodków medycznych z obu regionów w celu wymiany doświadczeń i wzmocnienia potencjału rozwojowego placówek. Marszałek wspomniał również o eksporcie naturalnie przetworzonej żywności, proponując jednocześnie współpracę bilateralną w dziedzinie biotechnologii. Goście podkreślali, że w Nevadzie panują wyjątkowo przyjazne warunki dla biznesu, w tym uproszczone procedury oraz brak podatku stanowego. Zauważyli przy tym, że w stanie Nevada zarejestrowanych jest już 25 polskich firm. Obie strony wyraziły przekonanie, że – dzięki możliwościom inwestycyjnym i naukowo-badawczym Mazowsza i Nevady – współpraca bilateralna zaowocuje ciekawymi, wzajemnie korzystnymi przedsięwzięciami.

Liczba wyświetleń: 311

powrót