Aktualności

Sprzęt dla druhów od marszałka

2018.09.17 10:20 , aktualizacja: 2018.09.20 15:49

Autor: Dorota Mądral, Wprowadzenie: Dorota Mądral

Troje strażaków z dyplomami w towarzystwie marszałka Adama Struzika Najbardziej zasłużeni...
Marszałek Adam Struzik wraz z grupą strażaków w mundurach pozują do pamiątkowego zdjęcia Marszałek Adam Struzik...

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w podsumowaniu działalności Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku, które 15 września odbyło się w miejscowości Parzeń (gmina Brudzeń Duży). Przekazał sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu tej gminy oraz wręczył Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.

 

Druh Kazimierz Szwech, wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brudzeniu Dużym podsumował działalność jednostki w okresie mijającej kadencji samorządu. Podczas spotkania podsumowano również 20-lecie funkcjonowania samorządu w Polsce. Przy tej okazji uhonorowani zostali najbardziej aktywni strażacy ochotnicy. Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” z rąk marszałka województwa otrzymał Włodzimierz Sulkowski, prezes OSP w Siecieniu (gm. Brudzeń Duży). Marszałek wręczył także dyplomy uznania wyróżniającym się druhnom i druhom oraz przekazał jednostkom działającym na terenie gminy specjalistyczny sprzęt w postaci pilarek, agregatów prądotwórczych oraz motopomp.

 

– Na Mazowszu funkcjonuje blisko dwa tysiące jednostek ochotniczych straży pożarnych. Aktywnie działa w nich blisko 75 tys. druhen oraz druhów. To właśnie oni najczęściej są pierwsi w miejscach wypadków i udzielają pomocy poszkodowanym. Dziękuję za wasz trud oraz ofiarną służbę – mówi marszałek Adam Struzik.

Wręczone zostały także odznaczenia starosty płockiego „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Płockiego”.

 

Bogate pożarnicze tradycje

Najstarszą jednostką działającą na terenie gminy Brudzeń Duży jest OSP Sobowo, która obchodziła w tym miesiącu 100-lecie istnienia. Z kolei 97 lat liczy sobie jednostka OSP w Bądkowie Kościelnym, która wraz z OSP Sikórz jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Do OSP w gminie Brudzeń Duży należy 450 druhów i druhen. Najliczniejsza jest OSP w Siecieniu, która skupia 108 ochotników, w tym dwie drużyny młodzieżowe i jedną kobiecą.

Liczba wyświetleń: 378

powrót