Aktualności

Fundusze europejskie na Mazowszu po 2021 r.

2018.09.17 08:45

Autor: Agnieszka Plaskota (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska przemawia. Obok niej w półkolu siedzą inni prelegenci Gościem debaty była m.in....
trzy makiety ze zdjęciami inwestycji i krótkimi opisami Podczas konferencji można...

Jesteśmy w trakcie ostatniej tak dobrej perspektywy unijnej dla Polski. Kolejny okres programowania to nowe wyzwania dla wszystkich państw członkowskich UE. W Siedlcach odbyła się pierwsza z cyklu pięciu konferencji dotyczących przyszłości funduszy europejskich w naszym województwie po 2021 r. W debacie uczestniczyła m.in. wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Temat przewodni

Wydarzenie zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Tym razem skoncentrowano się na nowej agendzie unijnej. Motywem przewodnim wykładów i warsztatów były efekty wykorzystania funduszy europejskich na Mazowszu. Dla naszego województwa są one wielkim sukcesem.

 – Mazowsze to region dynamiczny, z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców. Trzeba jednak pamiętać, że nasz region charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem  i głównym celem na najbliższe lata jest zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie przy jednoczesnym wzroście znaczenia obszaru metropolitalnego. Są to strategiczne obszary, które trzeba rozwijać, korzystając z unijnego wsparcia – zaznaczyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Bilans zmian

Dotychczasowe, bardzo skuteczne wykorzystanie środków unijnych w naszym regionie znacząco przyczyniło się do rozwoju Mazowsza. W każdej gminie czy powiecie powstały inwestycje wsparte unijnymi środkami. Nowe drogi, remonty szkół, szpitali, wodociągi, informatyzacja, rozwój przedsiębiorczości – to tylko niektóre korzyści wynikające dla nas z członkostwa w Unii Europejskiej. Są to przecież efekty odczuwalne i ważne dla mieszkańców Mazowsza. Korzystamy z nowych chodników, świetlic, placów zabaw, targowisk, parkingów, oświetlenia ulicznego, które zmodernizowano lub dopiero zbudowano dzięki pozyskanym funduszom unijnym. Pojawiły się cenione przez młodzież obiekty sportowe, na których można bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas. Ciekawie i funkcjonalnie zagospodarowywane są również centra miejscowości. Zmiany widać na każdym kroku. Fundusze europejskie zagościły na stałe w życiu wszystkich Mazowszan.

 

Kolejne wrześniowe konferencje, na których gośćmi honorowymi będą członkowie zarządu województwa mazowieckiego, zaplanowano jeszcze w Ostrołęce, Radomiu, Opinogórze oraz Płocku.

Liczba wyświetleń: 446

powrót