Aktualności

Niepełnosprawni mają głos

2018.09.12 14:45 , aktualizacja: 2018.09.12 16:53

Autor: opr. Kamil Opara, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

warszawskie kino praha było miejscem sejmiku osób niepełnosprawnych W warszawskim kinie Praha...

Zintegrowanie środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawienie działań podejmowanych na ich rzecz w województwie mazowieckim były głównymi tematami konferencji organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

W Sejmiku osób niepełnosprawnych województwa mazowieckiego udział wzięli m.in. marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Jacek Zalewski, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych Michał Bury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych, jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji z terenu województwa mazowieckiego.

 

Codzienność niepełnosprawnych

Trudności związane z codziennością i funkcjonowaniem w społeczeństwie osób niepełnosprawnych są oczywiste i wymagają działań. Niepełnosprawni należą do grupy, której ciągłe wsparcie, zwiększanie komfortu życia i dawanie nowych możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, jest potrzebne. Warto wspomnieć, że niepełnosprawni są liczną mniejszością – w samym województwie mazowieckim ich liczbę szacuje się na niemal 600 tys. Są ważną częścią społeczeństwa i ich zdanie musi być wysłuchane.

 

Marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę na problemy, z jakimi borykają się niepełnosprawni na co dzień. – To grupa społeczna, która wspólnym głosem mówi o tym, że ich sprawy są często pomijane i odsuwane na drugi plan. Niestety ciężko się z tym nie zgodzić, gdyż osoby te, mimo swoich ułomności i przeszkód związanych z niepełnosprawnością, są takie same jak wszyscy. Mają swoje poglądy, ambicje i plany życiowe – podkreślił marszałek.

 

Jak pomóc niepełnosprawnym?

Województwo mazowieckie odpowiada na te potrzeby m.in. poprzez organizację wydarzeń, w trakcie których przedstawiane są problemy osób niepełnosprawnych, ale też propozycje rozwiązań, podejmowania konkretnych kroków na rzecz zmiany ich sytuacji. Wśród celów, jakie postawili uczestnicy spotkania przed wspólnotą samorządową są m.in. popularyzacja postrzegania osób z niepełnosprawnościami jako pełnoprawnych i wartościowych obywateli, zwiększanie dostępu do usług społecznych, promowanie zatrudniania niepełnosprawnych, zwalczanie barier funkcjonalnych, zintegrowanie i wzmocnienie organizacji pozarządowych działających na ich rzecz oraz zabieganie o dedykowane środki unijne.

Liczba wyświetleń: 344

powrót