Aktualności

W Goślicach od 60 lat pomagają niepełnosprawnym

2018.09.03 12:00 , aktualizacja: 2018.09.05 13:24

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • marszałek Adam Struzik wręcza medla pamiątkowy dla placówki wq Goślicach na ręce dyrektora Mariusza Chylińskiego Dyrektor Domu Pomocy...
  • na scenie stoją wyróżnieni dyplomami uznania pracownicy domu pomocy Codzienny trud i praca na...
  • duży tort z napisem 60 lat Domu Pomocy Społecznej w Goślicach Jak to na jubileuszu, nie...
  • w kilku rzędach, pod zadaszeniem, siedzą przedstawiciele samorządu województwa i lokalnych władz Na jubieleusz Domu Pomocy...
  • budynek Domu Pomocy Społecznej w Goślicach Neobarokowy dworek, jeden z...
  • drewiany kram z pracami poopiecznych ośrodka w Goślicach Wystawa prac podopiecznych...

Jubileusz powstania Domu Pomocy Społecznej w Goślicach (pow. płocki) stał się okazją do uhonorowania placówki Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Od 60 lat DPS aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Od momentu powstania prężnie się rozwija, zapewniając podopiecznym optymalne warunki do codziennego funkcjonowania.

 

Medal dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, z rąk marszałka Adama Struzika, odebrał dyrektor placówki Mariusz Chyliński. Dyplomy uznania trafiły do 9 pracowników, którzy swoją wieloletnią i wielopłaszczyznową pracą na rzecz osób niepełnosprawnych wnieśli nieoceniony wkład w jej rozwój. W tym gronie znalazł się również dyrektor Mariusz Chyliński.

 

– Niezwykle ważne jest stworzenie osobom niepełnosprawnym godnych warunków życia, wszechstronnej pomocy, okazanie zrozumienia, a przede wszystkim zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i pełnej akceptacji. Takie wsparcie otrzymują właśnie tutaj, w Goślicach – zaznaczył marszałek Adam Struzik. Dziękuję wszystkim pracownikom oraz przyjaciołom Domu Pomocy Społecznej za pełne serca zaangażowanie w niesienie wszechstronnej pomocy podopiecznym, za okazywane im serce i troskę. Państwa trud zasługuje na wielki szacunek i uznanie – dodał marszałek.

 

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

Placówka położona jest 10 km od Płocka przy trasie wiodącej do Bielska. Usytuowana jest na terenie dawnego majątku szlacheckiego, na który składa się zabytkowy park krajobrazowy i kompleks budynków, w tym m.in. XVIII-wieczny neobarokowy dworek. 

Podopieczni DPS otrzymują pomoc w procesie edukacji, wspomagania rozwoju i optymalnego przystosowania do samodzielnego funkcjonowania. Mogą liczyć na całodobową opiekę medyczną oraz wsparcie psychologa. Atutem są wykwalifikowana i życzliwa kadra, różnorodne metody terapii zajęciowej i ćwiczeń, w tym m.in. hipoterapia. Otoczeni troskliwą opieką podopieczni mogą się rozwijać, uczyć się samodzielności i zasad współżycia społecznego, jak również poprawić swoją sprawność ruchową, korzystając z dostępnych form pomocy. Na terenie DPS-u (od 2002 r.) działa też Zespół Szkół Specjalnych, który zapewnia jego mieszkańcom wszechstronny rozwój rewalidacyjno-edukacyjny.

 

Było co świętować….

Jubileusz 60-lecia powstania DPS połączono z Dniem Pieczonego Ziemniaka, organizowanym każdego roku przez placówkę (od 25 lat). Do podwójnego wspólnego świętowania zaproszono przedstawicieli samorządów, lokalną społeczność, wolontariuszy z płockich szkół oraz przyjaciół placówki. Na obchody 60-lecia DPS w Goślicach zjechały się także rodziny pensjonariuszy z całej Polski. Bogaty program artystyczny na niejednej twarzy wywołał uśmiech. Publiczność obejrzała m.in. występy podopiecznych DPS, dzieci i młodzieży szkolnej, Orkiestry Dętej OSP z Bielska, chóru seniorów „Radosne serca” z Łęga oraz popularnych zespołów muzycznych. Na fanów ziemniaków czekały placki, sałatki i frytki. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych, o które zadbali animatorzy zabaw. Aktywnie pomagali wolontariusze DPS-u  – młodzież z III Liceum im. Marii Dąbrowskiej i Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego oraz studentki ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, które uczyły m.in. jak udzielić pierwszej pomocy.

Jubileuszowe święto DPS w Goślicach dofinansowano m.in. z budżetu województwa mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 598

powrót