Aktualności

Za nami już dwa miesiące praktyk u marszałka

2018.08.30 15:05 , aktualizacja: 2018.08.30 15:43

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Zdjęcie zbiorowe W sierpniu praktyki odbyło...
  • Wiesława Miecznikowska gratuluje studentce Zaświadczenia o ukończeniu...
  • Młodzież podczas spotkania końcowego Dobiegł końca kolejny,...
  • Wiesława Miecznikowska przemawia siedząc przy stole Praktyki podsumowała...

W sierpniu w siedzibie urzędu w Warszawie oraz jego delegaturach praktyki odbyło 32 studentów z Mazowsza. Czwartek to ich ostatni dzień pracy. W poniedziałek – 3 września praktyki rozpocznie kolejnych 35 studentów. Przez cały miesiąc będą oni poznawali m.in. specyfikę działania urzędu i jego kulturę organizacyjną, a za odbyte praktyki otrzymają wynagrodzenie.

 

Co dają praktyki?

„Praktyki u Marszałka” to autorski program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Właśnie trwa jego czwarta edycja. W ciągu trzech wakacyjnych miesięcy – lipca, sierpnia i września, studenci uczący się na stacjonarnych studiach wyższych na uczelniach państwowych i prywatnych na Mazowszu, a jednocześnie zameldowani w województwie mazowieckim, mogą odbywać płatne praktyki zawodowe w urzędzie marszałkowskim w Warszawie lub jednej z jego delegatur – w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu lub Ostrołęce.

 

– Właśnie zakończyliśmy i podsumowaliśmy drugą tegoroczną turę „Praktyk u Marszałka”, a już 3 września spotkamy się z ostatnią, wrześniową grupą. Dziś doświadczenie zawodowe to jedno z najcenniejszych kryteriów, jakie brane jest pod uwagę przez pracodawców. Chcemy aby podczas tego miesiąca praktyk młodzi ludzie mogli nabyć doświadczenie w tym, co ich interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość. Cieszy nas, że po raz kolejny mogliśmy dać młodym ludziom z Mazowsza możliwość zdobywania nowych doświadczeń – mówi zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Kadr i Płac Wiesława Miecznikowska.

Warto podkreślić, że praktyki w urzędzie marszałkowskim są płatne, a kwota wynagrodzenia jest z roku na rok coraz wyższa. W tym roku studenci otrzymają po 2055 zł brutto na podstawie podpisanej z nimi umowy zlecenia.

 

Cenne doświadczenie

– Miałam przyjemność odbyć praktyki w Biurze Prasowym. Każdy dzień stawiał przede mną nowe wyzwania i możliwości, dzięki którym praca była ciekawa i pozwoliła na samorealizację. Pomoc doświadczonych pracowników pozwoliła mi poznać przebieg procesów realizowanych w Biurze Prasowym. Na każdym kroku spotykałam się z ich życzliwością, chęcią udzielania pomocy i gotowością dzielenia się swoimi doświadczeniami. Dzięki temu nie bałam się popełniać błędów.  Praktyki pozwoliły mi rozwinąć umiejętności organizacyjne, pisarskie, a także zdobyć doświadczenie w pracy dziennikarskiej. Te umiejętności na pewno wykorzystam w mojej przyszłej pracy zawodowej – podkreśla Justyna Kamińska, która odbywała praktyki w Biurze Prasowym w Kancelarii Marszałka.

 

Praktyki trwały 20 dni roboczych w miesiącu. W tym czasie studenci poznawali specyfikę działania urzędu marszałkowskiego, a także praktykę stosowania prawa administracyjnego, zasady przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz urzędu oraz z jego klientami. W praktyce sprawdzali, jak realizowane są sprawy urzędowe, a przede wszystkim poznali kulturę organizacyjną urzędu. Praktykanci brali udział w szkoleniach wstępnych dotyczących m.in. zasad organizacji urzędu, zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych czy też udostępniania informacji publicznej. Uczestniczyli także w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapoznali się z zasadami BHP. Na zakończenie praktyk każdemu studentowi zostało wręczone zaświadczenie o ukończonej praktyce.

 

Najczęściej na praktyki do urzędu marszałkowskiego zgłaszają się studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Sztuki Wojennej, studiujący na takich kierunkach jak: prawo, administracja, samorząd terytorialny, nauki ekonomiczne i społeczne, rolnictwo, a także ochrona środowiska.

 

Liczba wyświetleń: 648

powrót