Aktualności

Ponad 30 mln zł z UE dla Warszawy

2018.08.14 13:45 , aktualizacja: 2018.10.18 12:51

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Beneficjenci z symbolicznymi czekami Symboliczne czeki na...
  • Umowę podpisują wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członek zarządu Elżbieta Lanc Umowę podpisali...
  • Umowę podpisuje Maciej Fijałkowski – dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urząd Miasta St. Warszawy Maciej Fijałkowski –...

Powstanie centrum wsparcia dostępne przez całą dobę, zrewitalizowane zostaną wybrane budynki komunalne, a przy stacji PKP Żerań kierowcy będą mogli zostawiać pojazdy na nowym parkingu „Parkuj i Jedź”. Projekty te otrzymają łącznie ponad 30 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

Rozwój e-usług opiekuńczych w Warszawie

W ramach projektu powstanie informatyczny system wsparcia dla osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. To tzw. centrum wsparcia świadczące teleusługi oraz teleopiekę. Na podstawie danych zgromadzonych przez centrum będzie można podjąć decyzję o rodzaju pomocy. Osoby objęte wsparciem otrzymają urządzenia umożliwiające komunikację z centrum wsparcia np. tablet, technologie „ubieralne” np. opaski SOS, a dodatkowo czujniki gazu czy dymu, które będą informować o potencjalnym zagrożeniu życia i zdrowia. Ponadto służby świadczące usługi opiekuńcze zostaną wyposażone w przenośne zestawy urządzeń monitorujących podstawowe parametry życiowe podopiecznych. tj. np. oddech, ciśnienie tętnicze. Zostanie stworzona aplikacja społecznościowa z platformą połączoną z centrum wsparcia, która ułatwi kontakt podopiecznych z rodziną, opiekunami i służbami społecznymi. Ponadto w ramach projektu usprawniony będzie system zarządzania danymi gromadzonymi w domach pomocy społecznej (DPS), który usprawni ich funkcjonowanie i zwiększy efektywność oferowanych usług dla mieszkańców. Zastosowane zostaną także urządzenia monitorujące funkcje życiowe mieszkańców DPS.

Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 10 gmin: Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, Raszyn, Wieliszew, Zielonka i Żyrardów oraz Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL).

– Ten projekt pokazuje, że można i warto tworzyć wspólną przestrzeń w partnerstwie. Zabezpieczenie środków własnych to duża praca samorządów, które zdecydowały się wspólnie podjąć starania o realizację systemu wsparcia usług opiekuńczych. Dzięki temu, powstał innowacyjny projekt dla najbardziej potrzebujących, który jest dobrym wzorem do naśladowania na Mazowszu. Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zostaną objęte dodatkowym wsparciem dostępnym całą dobę poprzez teleusługi oraz teleopiekę – powiedziała członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

 

Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych na warszawskiej Pradze

W ramach projektu części wspólne dwóch budynków wielorodzinnych przy ulicach: Otwockiej 7 i Strzeleckiej 10 przejdą remont i termomodernizację. Odnowione będą ściany zewnętrzne, nośne, fundamenty, dachy, stropy, strychy, ciągi komunikacyjne, windy, a także systemy wentylacji oraz instalacji c.o., wodociągowej i elektrycznej. Dzięki temu poprawią się warunki lokalowe mieszkańców warszawskiej Pragi, zwiększy się efektywność energetyczna budynków, a także zmniejszy ryzyko degradacji obiektów objętych ochroną konserwatorską. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Mazowiecką Agencją Energetyczną.

 

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Żerań

Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja obejmie budowę parkingu naziemnego na 220 samochodów osobowych, w tym 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz na 110 miejsc dla rowerów. Obiekt powstanie w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Żerań, w rejonie skrzyżowania ul. Płochocińskiej i ul. Marywilskiej. Dodatkowo zostaną wykonane m.in.: zagospodarowanie parkingu zielenią, system pobierania opłat, budynek socjalno-techniczny oraz elementy odnawialnych źródeł energii – OZE. Na terenie parkingu będzie można także skorzystać z punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych. Budowa parkingu pozwoli podróżującym na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji oraz przesiadkę do komunikacji miejskiej. Dzięki czemu poprawi się płynność ruchu oraz ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

 – Realizacja tych projektów znacząco poprawi jakość życia mieszkańców, którzy szybko odczują ich pozytywne efekty. Taką inicjatywą na przykład jest budowa parkingu przy stacji PKP Żerań. Dotąd było to miejsce dość zaniedbane i zapomniane, teraz zostanie odpowiednio zagospodarowane, uporządkowana będzie też zieleń. Nowy parking umożliwi kierowcom przesiadkę do komunikacji i szybki dojazd do centrum Warszawy, co rozładuje korki i zapobiegnie nadmiernemu ruchowi ulicznemu. Zmniejszy się też zanieczyszczenie powietrza – mówił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Liczba wyświetleń: 374

powrót