Aktualności

Na SGGW powstanie Centrum Medycyny Regeneracyjnej

2018.07.24 15:20 , aktualizacja: 2018.07.25 09:36

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • przy stole siedzą i umowy podpisują rektor SGGW Wiesław Bielawski i marszałek Adam Struzik Umowę podpisali marszałek...
  • Rektor SGGW Wiesław Bielawski przyjmuje gratulacje z rąk marszałka Adama Struzika Centrum Medycyny...
  • przedstzwiciele SGGW i marszałek Adam Struzik z ymbolicznym czekiem w ręku Innowacyjny projekt otrzyma...
  • siedziba Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Szkoła Główna Gospodarstwa...

Wkrótce do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie trafi wsparcie unijne na utworzenie Centrum Medycyny Regeneracyjnej. Będą to również środki na zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej, która umożliwi rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych oraz zaawansowanej medycyny regeneracyjnej.

 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 66,6 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i rektor SGGW w Warszawie Wiesław Bielawski.

 

Innowacyjne laboratoria

W nowo utworzonym centrum realizowane będą nowoczesne projekty badawcze medyczne i weterynaryjne, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą „jeden świat – jedno zdrowie”. Placówka będzie prowadzić działalność w obszarze fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania obejmujące wysoko wyspecjalizowaną medycynę regeneracyjną.

Środki unijne umożliwią zarówno utworzenie nowych laboratoriów, jak też adaptację istniejących pomieszczeń dla celów Centrum Medycyny Regeneracyjnej.

 

– To niezwykle istotna dla SGGW inwestycja. Zakup  nowoczesnej i unikatowej w skali kraju i świata aparatury sprawi, że Wydział Medycyny Weterynaryjnej będzie mógł w jeszcze większym niż dotychczas stopniu angażować się w realizację projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w obszarze stosowania nowych technik badawczych, leczenia czy diagnozowania dla lekarzy medycyny i weterynarii oraz biologów biotechnologów – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

 

Badania interdyscyplinarne

W nowych laboratoriach i pracowniach będą prowadzone badania eksperymentalne, terapii chorób i rozwoju nowych technik badawczych w obszarze szeroko pojętych nauk weterynaryjnych, biomedycznych i przyrodniczych. Będzie też możliwe prowadzenie ultranowoczesnych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej oraz transplantologii.

 

Centrum Medycyny Regeneracyjnej stworzy możliwości badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych i biologii molekularnej w oparciu o nowoczesne techniki badawcze, odpowiadające najwyższym światowym standardom.

Liczba wyświetleń: 533

powrót