Aktualności

Ważne decyzje na sesji sejmiku

2018.07.10 14:30 , aktualizacja: 2018.07.12 08:40

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Przy mównicy Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski Skarbnik Województwa...

Radni podjęli decyzję o dotowaniu budowy I etapu Trasy N-S w Radomiu. Przegłosowali również m.in. nowelizację budżetu i uchwały wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.

 

Trasa N-S w Radomiu

Mazowsze przekaże dotację w wysokości 10 mln zł na budowę I etapu Trasy N-S w Radomiu na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego. Trasa będzie przebiegać przez ścisłe centrum miasta. Inwestycja pozwoli zlikwidować tzw. wąskie gardła, występujące zwłaszcza w godzinach szczytu w okolicach dworca kolejowego i autobusowego oraz usprawni ruch pomiędzy kilkoma dużymi osiedlami mieszkaniowymi. Podziękowania za podjętą dzisiaj przez sejmik decyzję złożył radnym wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Pozostałą kwotę na realizację tego projektu przekaże miasto (9,5 mln zł) i budżet państwa (przeszło 11 mln zł).

 

Plan Gospodarki Odpadami

Sejmik wprowadził zmiany do uchwały wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023. Z ośmiu wniosków o nadanie instalacjom statusu regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), które wpłynęły do urzędu marszałkowskiego, sejmik (zgodnie z rekomendacją zarządu województwa):

  • uwzględnił trzy instalacje jako RIPOK,
  • trzech nie uwzględnił,
  • w przypadku dwóch nie było podstaw do wpisania tych instalacji do uchwały, ponieważ nie zostały ujęte w WPGO.

Zgodnie z planem zamykania składowisk odpadów, usunięto z uchwały 10 składowisk. Wykreślono też 39 „instalacji zastępczych do czasu uruchomienia RIPOK”, które nie potwierdziły spełnienia wymagań dla RIPOK. Usunięto ponadto z uchwały instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie przy ul. Kampinoskiej ze względu na odmowę udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie tej instalacji.

 

Budżet

Przeszło 18,6 mln zł dostaną mazowieckie szpitale na doposażenie i modernizację, dzięki znowelizowanemu budżetowi województwa na 2018 r. Dodatkowy zastrzyk pieniędzy otrzymają też Warszawska Opera Kameralna (1,9 mln zł), Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (377 tys. zł) i muzea. Radni zgodzili się również na zmianę kwot zaciąganego przez Mazowsze kredytu długoterminowego. W tym roku kwota ta będzie o 40 mln zł mniejsza i wyniesie 180 mln zł. W roku 2019 natomiast zwiększy się o 40 mln zł i wyniesie 120 mln zł.

 

Inwestycja w Pęcherach

Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach w powiecie piaseczyńskim przejdzie modernizację. Sejmik zgodził się na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy tej placówki. Przebudowane zostanie poddasze szkoły, gdzie funkcjonować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy typu B (dla osób upośledzonych umysłowo). Budynek dostosowany zostanie też do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Kwota dofinansowania wyniesie w 2018 r. 1 mln zł, a w przyszłym roku 1,6 mln zł. Środki pochodzić będą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą wyposażenia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w majątek ruchomy Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, który nieodpłatnie przekazało miasto i gmina Bieżuń. Znowelizowali też statut Muzeum Mazowieckiego w Płocku, które zyskało dwa nowe oddziały: Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej oraz Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. Na prośbę gmin Karczew, Poświętne, Cegłów i Joniec wprowadzono zmiany w zakresach prac remontowych, na które gminy otrzymały pomoc finansową z programu „Mazowieckie strażnice OSP-2018”. Sejmik przyjął ponadto i skierował do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów nowelizację statutu województwa mazowieckiego.

 

Liczba wyświetleń: 272

powrót