Aktualności

Co nam dała samorządność?

2018.07.11 13:30 , aktualizacja: 2018.07.11 14:15

Autor: opr. Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Widok na stół prezydialny W konferencji uczestniczył...
  • Sala pełna uczestników,w tle stółprezydialny Spotkanie poświęcone było...
  • Widok nasalęi uczestników W konferencji uczestniczyły...

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Muzeum Niepodległości w Warszawie były współorganizatorami konferencji „Współczesne wymiary samorządności. 20 lat reformy samorządowej na Mazowszu”.

 

Szerokie spektrum tematów

Spotkanie poświęcone było prezentacji przemian w samorządach i ich uwarunkowań oraz rezultatów, prezentacji wyników badań naukowych dotyczących samorządu terytorialnego, integracji środowiska naukowców i samorządowców. Omawiano również możliwości rozwoju idei samorządności w społeczeństwie obywatelskim. Uczestnicy rozmawiali o uwarunkowaniach społecznych, prawnych i ekonomicznych funkcjonowania samorządów po 1998 r., wykorzystaniu przez nie technologii informacyjno-komunikacyjnych, roli samorządów w rozwoju przedsiębiorczości i turystyki w regionach, a także wpływie samorządów na budowanie tożsamości lokalnej.

 

Słuszna decyzja

Otwierając konferencję, marszałek Adam Struzik zauważył, że wprowadzenie trójstopniowego podziału administracyjnego kraju było najbardziej udaną i skuteczną spośród czterech reform systemowych wprowadzonych w latach 90. XX w. przez rząd Jerzego Buzka. Jej celem była przede wszystkim demokratyzacja państwa i upodmiotowienie jej obywateli. U podstaw reformy tkwiło dążenie do usprawnienia administrowania sprawami publicznymi – decentralizacja władzy i zlokalizowanie jej jak najbliżej obywateli.

 

– Społeczności lokalne – gminne, powiatowe, regionalne, po latach centralnego zarządzania zaczęły żyć własnym życiem, wytworzyły się więzi lokalne, poczucie wspólnoty i lokalna tożsamość. Dzięki odtworzeniu powiatów wiele miast odzyskało tożsamość lokalnych centrów życia zbiorowego, ośrodków kultury, oświaty i gospodarki. Samorządowe województwa stały się podstawowymi ogniwami polityki regionalnej kraju, pełniąc m.in. kluczową rolę w absorpcji i dystrybucji funduszy
z UE – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Nasze sukcesy

Marszałek zauważył również, że istotą zarządzania regionem jest jego rozwój. Przypomniał, jak przez te 20. lat zmieniło się Mazowsze, wymieniając inwestycje realizowane dzięki środkom z RPO WM, wprowadzenie NUTS 2 czy wzrost znaczenia obszaru metropolitalnego Warszawy. Przypomniał też o inwestycjach w infrastrukturę, takich jak lotnisko w Modlinie, Koleje Mazowieckie, szpitale, drogi  czy ośrodki kultury.

Liczba wyświetleń: 402

powrót