Aktualności

Obwodnica i tunel w Siedlcach gotowe

2018.07.02 10:00 , aktualizacja: 2018.07.05 11:23

Autor: Grzegorz Skolimowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Nowy wjazd do tunelu pod torami. Wjazd do tunelu pod torami...
  • Prezydent Siedlec przemawia. Po prawej stronie stoją uczestnicy uroczystości Prezydent Siedlec Wojciech...
  • Zdjęcie przedstawia tablice pamiątkową poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Tablica poświęcona...

Inwestycja „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Siedlcach”  jest częścią Regionalnego Instrumentu Terytorialnego(RIT) subregionu siedleckiego. Dzięki niej powstał kolejny element obwodnicy śródmiejskiej. W uroczystym oddaniu do użytku uczestniczyły wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Nowe ulice, wiadukt, tunel

Wybudowano ponad 2800 m jezdni, a rowerzyści zyskali 2320 m ścieżek rowerowych. Powstało jedno rondo, a cztery skrzyżowania przebudowano. Mieszkańcy Siedlec mogą teraz korzystać z 2250 m nowych chodników. Ustawiono też ponad 1,5 km ekranów akustycznych, które chronią przed hałasem. W ramach inwestycji wybudowano również wiadukt drogowy o długości 73 m.

Prace objęły również budowę dróg dojazdowych i ukończenie wykonanej konstrukcji tunelu pod torami przez Polskie Linie Kolejowe. Tunel ma długość 144 m. Oprócz jezdni, z tunelu można wejść bezpośrednio na perony. Przebudowana została również kanalizacja deszczowa.

 – Nowe drogi i tunel pod torami usprawnią ruch uliczny w Siedlcach. Inwestycja wpisuje się w RIT i stanowi część kompleksowego rozwiązania problemów z transportem w subregionie siedleckim. Nie było łatwo zdobyć środki na tę inwestycję, tym bardziej gratuluję jej ukończenia i to w tak niedługim czasie, bo w zaledwie rok. To niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę rozmach wykonanych prac – mówiła podczas uroczystości wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska

– Inwestycje drogowe są bardzo ważnym impulsem do rozwoju miasta i całego regionu. Mieszkańcy Siedlec oczekiwali na rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego także ze względów bezpieczeństwa. Projekt wymagał dużych środków finansowych, ale jest ważnym usprawnieniem komunikacyjnym. Tym bardziej cieszy fakt, że Zarząd Województwa Mazowieckiego mógł wesprzeć Siedlce w realizacji projektu, dzięki dofinansowaniu z środków unijnych – podkreśliła członek zarządu Elżbieta Lanc.

Podczas uroczystości została odsłoniona tablica pamiątkowa poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.

 

Koszt inwestycji

Projekt otrzymał dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa VII Osi Priorytetowej Rozwój regionalnego systemu transportowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Całkowity koszt wyniósł ponad 65,5 mln zł, a dofinasowanie unijne prawie 39 mln, co stanowi 60 proc. kosztów. Resztę pokryły środki własne miasta Siedlce. Umowę podpisano w maju ubiegłego roku.

Liczba wyświetleń: 720

powrót