Aktualności

Setne urodziny OSP z Wierzbicy

2018.06.25 15:20 , aktualizacja: 2018.06.27 09:27

Autor: Joanna Wołczyńska (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Członek zarządu Rafał Rajkowski gratuluje strażakom podając im rękę Setna rocznica powstania...
  • Trzech uhonorwanych strażaków pozuje do zdjęcia Przekazanie Medalu...
  • Przemawia członek zarządu Rafał Rajkowski, który stoi przy mównicy Członek zarządu Rafał...

Ochotnicy z Wierzbicy (powiat radomski) obchodzili setną rocznicę powstania jednostki. Była między innymi uroczysta msza święta, odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz pokaz musztry paradnej. W tym uroczystym dniu strażakom towarzyszył członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Wierzbicy. Przewodniczył jej ksiądz Julian Sobczyk, proboszcz parafii w Wierzbicy, a zarazem kapelan gminnych strażaków. Grzegorz Zawisza, prezes OSP w Wierzbicy przywitał wszystkich gości i podziękował za przybycie, a wiceprezes Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (jednoczesnie radny województwa) Zbigniew Gołąbek rozpoczął uroczysty apel od złożenia meldunku. Nie zabrakło również licznych przemówień, które wygłosił między innymi członek zarządu Rafał Rajkowski.

– To bardzo istotne wydarzenie dla wszystkich druhów OSP w Wierzbicy, którzy już od 100 lat z ogromnym zapałem okazują bezinteresowną pomoc. Do jednostki coraz liczniej i chętniej wstępują młodzi ludzie, którzy dobro okolicznych mieszkańców stawiają na pierwszym miejscu. W dzisiejszych czasach takie podejście jest rzadko spotykane, dlatego tym bardziej kibicuję druhom z OSP w Wierzbicy – podkreślił członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

Medale i odznaczenia

Podczas uroczystości druhom z Wierzbicy przyznano medale, odznaki i wyróżnienia. Aż siedmiu z nich otrzymało Medal Pamiątkowy „PRO MASOVIA”. Byli to: Jan Dujko, Marian Zielonka, Kazimierz Zawisza, Kazimierz Błaszczyk, Jan Duralski, Józef Kowalczyk, a także Andrzej Zawisza. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy, a także pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych jednostek oraz parada samochodów pożarniczych. Pokaz musztry paradnej zaprezentowała Miejska Orkiestra Moderato z Warki, która istnieje od 1910 r.

 

Krótko o jednostce

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy powstała w 1918 roku. Na pierwszym założycielskim zebraniu na listę członków OSP wpisało się 28 ochotników. W marcu 1918 r. członkowie założyciele przystąpili do budowy pierwszej strażnicy, tzw. szopy. Wybudowano ją w centrum osady (obecnie Pl. Jana Pawła II). Ze szczupłych środków finansowych własnych i darowanych przez społeczeństwo Wierzbicy, strażacy zakupili sikawkę ręczną dwucalową oraz wóz konny żelazny czterokołowy. W kolejnych latach swojej działalności strażacy rozbudowali strażnicę „szopę”, uzupełnili sprzęt strażacki – zakupili beczki na wodę, hełmy i mundury. Po wybuchu II wojny światowej OSP w Wierzbicy powiększyła swoje szeregi do 60 członków. W 1957 roku jednostka otrzymała samochód bojowy STAR-20 bez zbiornika na wodę oraz pierwszą motopompę typu M-800. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, współpracuje z jednostkami OSP z terenu gminy Wierzbica oraz powiatu radomskiego, czego dowodem jest wpisanie jej w 27 czerwca 1997 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na szczeblu organizacyjnym jednostka współpracuje z Zarządem Gminnym OSP, Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendą Miejską PSP w Radomiu.

Liczba wyświetleń: 506

powrót