Aktualności

Nowe decyzje na sesji sejmiku

2018.06.19 15:10 , aktualizacja: 2018.06.22 15:37

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • przemawia skarbnik przy mównicy, na pierwszym planie radni PO Jednym z głównych tematów...
 • przemawia Adam Struzik O budżecie i realizowanych...
 • przemawia skarbnik O finansach województwa...
 • przy stoliku siedzą radni PO, w tle Witold Chrzanowski W dyskusji o...
 • przemawia Orliński, przy stole prezydialnym siedzi Rakowski Sprawy związane z budżetem...
 • przy stole prezydialnym siedzi Ludwik Rakowski Nad przebiegiem sesji...
 • przy stoliku siedzą radni PiS Zmiany w podziale...
 • na pierwszym planie kamera tv, w tle stoliki radnych Radni przyjęli uchwały...
 • przy mównicy przemawia radna Bornowska Głos podczas sesji zabrała...
 • przy stole siedzą radni PO Sejmik udzielił...

Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił absolutorium zarządowi województwa. Przyjął ponadto uchwały dotyczące wynagrodzenia marszałka oraz podziału województwa na okręgi wyborcze.

 

Absolutorium

Zarząd Województwa Mazowieckiego otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Dochody zrealizowano w 96 proc. i wyniosły 2,55 mld zł. Wydatki w prawie 96 proc. osiągnęły 2,3 mld zł. Rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 251 mln zł. Wykonanie przychodów stanowiło 35,89 proc. (blisko 109,6 mln zł), a rozchodów 41,8 proc (blisko 231,8 mln zł). Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych osiągnęły prawie 1,8 mld zł, a w podatku od osób fizycznych – 311,8 mln zł (o 8,6 proc. więcej niż w 2016 r.). Kwota długu województwa mazowieckiego na koniec roku wyniosła blisko 1,195 mld zł, co stanowi 46,8 proc. wykonanych dochodów. Widać tutaj znaczącą zmianę w porównaniu z rokiem 2016, w którym dług stanowił 62,7 proc. wykonanych dochodów (1,444 mld zł). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017–2039 zostało ujętych 278 przedsięwzięć. Na ich realizację wydano 671,6 mln zł, co stanowi 95,4 proc. wykonania planu.

 

Okręgi wyborcze

Radni przyjęli zmiany w podziale województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W najbliższych wyborach samorządowych uprawnionych do głosowania będzie ponad 5,17 mln osób (stan na koniec roku 2017). W związku ze wzrostem liczby mieszkańców województwa i obliczonych norm przedstawicielstwa, w poszczególnych okręgach wyborczych łączna liczba mandatów do sejmiku wynosiłaby 53 zamiast przewidzianych ustawowo 51. Zrodziło to konieczność zmian w podziale na okręgi wyborcze. Ustalono, że najmniej oddziałującym rozwiązaniem będzie przeniesienie dzielnicy Ochota w Warszawie z okręgu nr 2 do okręgu nr 1. Zmianie ulegnie też liczba mandatów w okręgu nr 2 (było 6, będzie 5) i okręgu nr 7 (było 10, będzie 11), w porównaniu ze stanem z 2014 r.

 

Wynagrodzenie marszałka

W związku z nowymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, sejmik zmienił wynagrodzenie marszałkowi województwa mazowieckiego.

 

Nevada i Peloponez

Mazowsze planuje nawiązać współpracę międzyregionalną z amerykańskim stanem Nevada i greckim Peloponezem. Radni upoważnili zarząd województwa do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie listu intencyjnego (Nevada) i porozumienia (Peloponez). Współpraca z Nevadą obejmować ma szkolnictwo wyższe, zarządzanie zasobami wodnymi, systemy autonomiczne, technologie i innowacje. Z Peloponezem Mazowsze chce nawiązać współprace w dziedzinach związanych z turystyką i kulturą, rolnictwem, ochroną środowiska i realizacją wspólnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Zarządzanie wodami

Sejmik przedłużył termin zakończenia likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o pół roku (do końca 2018 r.). Zgodnie z ustawą Prawo Wodne zadania realizowane przez tę jednostkę przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP). Przejęcie dotyczy: mienia związanego z gospodarką wodną, dokumentacji dotyczącej przejmowanych składników, stanowiących własność Skarbu Państwa, wód i nieruchomości gruntowych oraz dokumentacji pracowniczej. Czynności te nie zostały jeszcze wykonane. Powodem tego są rozbieżności interpretacyjne przepisów ustawy i zmiany stanowiska PGW WP co do sposobu przejmowania mienia i dokumentacji.

 

Szkody łowieckie

Mazowieccy rolnicy, uprawiający kukurydzę na ziarno, buraki cukrowe i pastewne, rzepak ozimy, soję i inne rośliny motylkowate na nasiona, będą mieli wydłużone terminy zakończenia okresów zbiorów, dla których mogą ubiegać się o odszkodowania za szkody łowieckie. Taką decyzję radni podjęli ze względu na przedłużający się okres wegetacji, a co za tym idzie zbioru niektórych roślin uprawnych. Od ustalonego terminu zakończenia okresu zbioru rolnik będzie miał dodatkowo 14 dni na zgłoszenie szkody.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni znowelizowali budżet województwa na 2018 r. oraz zgodzili się na przekazanie gminie Brwinów części nieruchomości będącej w użytkowaniu zespołu Mazowsze w Karolinie na potrzeby poszerzenia ulicy Malinowej i Świerkowej. Przyjęli „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2017 r.” oraz zmiany w regulaminie konkursu „Edukreator na Mazowszu”.

 

 

Liczba wyświetleń: 731

powrót