Aktualności

O stypendiach marszałka dla najzdolniejszej młodzieży

2018.06.21 14:00 , aktualizacja: 2018.06.22 15:30

Autor: Joanna Wołczyńska (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

W otoczeniu młodzieży Marszałek Adam Struzik i...
Marszalek przyjmuje kwiaty od młodzieży Samorządowcy spotkali się z...
Samorządowcy z młodzieżą Spotkanie w Ciechanowie,...
Widok na gości zgromadzonych w sali gimnastycznej Spotkanie w Ciechanowie...
Marszałek przemawia do uczniów Uroczystość zakończenia...
Marszałek Adam Struzik udziela wywiadu dziennikarzom W płocku informację o...
Bożenna Pacholczak i Rafał Rajkowski O szczegółach programu...
Uczestnicy konferencji w Ostrołęce 22 czerwca ruszają nabory...
uczestnicy konferencji w Radomiu To już czwarta edycja...
marszałek i uczniowie trzymająsię za ręce W tegorocznej edycji...

Właśnie ruszają nabory do IV edycji programu stypendialnego samorządu Mazowsza dla najzdolniejszej młodzieży oraz IV edycji dla młodych ludzi uczących się w szkołach zawodowych. Tę informację, 13 czerwca, mieszkańcom Radomskiego przekazali wiceprzewodnicząca sejmiku Bożenna Pacholczak, członek zarządu Rafał Rajkowski oraz radny województwa Zbigniew Gołąbek. Do Ostrołęki pojechały wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc. Marszałek Adam Struzik 15 czerwca poinformował o stypedniach w Płocku, i 22 czerwca, współnie z wiceprzewodniczącą sejmiku Wiesławą Krawczyk, w Ciechanowie.

 

Wsparcie samorządu

 

Badają Shakespeare’a, programują SmartDomy, symulują koszty kart kredytowych. Mówią w wielu językach, chemia nie ma przed nimi żadnych tajemnic, a matematyka to ich pasja. Są ponadprzeciętnie uzdolnieni. A kim będą tegoroczni stypendyści marszałka? Dowiemy się niebawem – właśnie rusza nabór wniosków.

 

– Z dumą obserwujemy dokonania naszych stypendystów i cieszymy się, że możemy dać im wsparcie finansowe – podkreśla marszałek Adam Struzik. – W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, szukamy młodych, zdolnych i kreatywnych osób. Zachęcam do ubiegania się o stypendia.

 

22 czerwca ruszają nabory do kolejnych edycji programów stypendialnych – „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” (wnioski można zgłaszać do 1 lipca) orazMazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” (uczniowie mogą zgłaszać się do 11 lipca).

 

– Jestem przekonana, że są to świetnie zainwestowane pieniądze. Pomogły już wielu młodym ludziom. Pozwoliły na zakup np. książek czy tak potrzebnego sprzętu komputerowego. Uczniowie przeznaczali je na kursy językowe czy też szkolenia zgodne z ich ścieżką rozwoju. Te stypendia oprócz wartości pragmatycznej, finansowej mają też ważną motywacyjną funkcję – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących

 

Program to dla około 476 uczniów szansa na stypendium o wartości 4760 zł. Jednak zgodnie z wymogami programu co najmniej 70 proc. stypendystów powinno pochodzić z obszarów wiejskich lub średnich miast. Wsparcie trafi do uczniów w dwóch transzach w roku szkolnym 2018/2019. Na realizację całego programu zaplanowano w sumie 2,6 mln zł.

 

– Mam pewność, że wśród naszych stypendystów są przyszli lekarze, fizycy, naukowcy czy odkrywcy. W przypadku szkół zawodowych obserwujemy coraz większe zainteresowanie nimi. I to mnie bardzo cieszy, bo na współczesnym rynku pracy brakuje fachowców. Pomagając im, inwestujemy nie tylko w ich rozwój, ale też rozwój naszych społeczności i regionu – wylicza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

O stypendium mogą się starać uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych, uczniowie dotychczasowych gimnazjów i młodzi ludzie uczący się w dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących. Powalczyć o nie mogą uczniowie, którzy w ciągu ostatniego roku szkolnego wypracowali średnią na poziomie co najmniej 5,20. Dodatkowo mogą pochwalić się średnią nie niższą niż 5,33 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych, przy czym do średniej należy wskazywać tylko te przedmioty, z których ma się co najmniej 5-tkę. I co ważne, co najmniej jeden przedmiot, spośród tych trzech wybranych musi być ujęty w  Indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia. Na dodatkowe punkty mają szansę laureaci lub finaliści konkursów czy olimpiad. Stypendium zostanie przyznane na rok szkolny 2018/2019. Szkoła, do której stypendysta będzie chodził w przyszłym roku szkolnym musi być zlokalizowana na Mazowszu.

 

 

– Wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku szkolnego, warto jednak przed wakacjami wygospodarować wolną chwilę i złożyć wniosek o wsparcie w ramach naszych programów stypendialnych. Pomożemy najzdolniejszym uczniom w realizacji ich pasji oraz ciekawych projektów edukacyjnych. Cieszę się tym bardziej, ponieważ szerokie grono stypendystów stanowią uczniowie z subregionu radomskiego – zaznacza Rafał Rajkowski członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Na wyróżnienie stypendiami marszałka mają szansę uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Stypendium może być przeznaczone wyłącznie na cele dydaktyczne, bezpośrednio związane z rozwojem naukowym ucznia. To pieniądze np. na zakup pomocy dydaktycznych, fachowej literatury, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, ale też na zajęcia pozaszkolne, wycieczki edukacyjne czy kursy językowe.

 

Aby wziąć udział w programie należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej projektu www.stypendia.oeiizk.waw.pl, która będzie niebawem aktywna. Dokumenty w wersji papierowej należy do 10 lipca 2018 r. złożyć osobiście lub przesłać (decyduje data wpływu) na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie z opisem zawierającym: imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy nazwę projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz numer identyfikacyjny nadany podczas rejestracji wniosku w systemie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Wspierania Szkolnictwa Ogólnego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ulicy B. Brechta 3 lub pod nr tel. (22) 59-79-410, 413, 430, 435, 442, 447, 449. Można również napisać na adres: .

 

Dzięki środkom unijnym, pochodzącym w przypadku siedmiu pierwszych edycji z PO KL, a w kolejnych z RPO WM stypendia otrzymało 5215 młodych ludzi. Całkowita wartość ich stypendiów przekroczyła 23 mln zł, z czego ponad 6,2 mln zł trafiło do 1524 uczniów pochodzących z subregionu radomskiego i ponad 4,1 mln zł do 925 uczniów z subregionu ostrołęckiego. Ponad 1,1 mln zł otrzymało 272 uczniów pochodzących z subregionu płockiego.

 

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

 

To już czwarta edycja tego projektu. W dotychczasowych trzech edycjach ze wsparcia skorzystało 1440 uczniów. W sumie trafiło do nich blisko 6,3 mln zł. W subregionie radomskim wyróżnionych stypendiami marszałka zostało 343 uczniów, którzy w sumie otrzymali 1,5 mln zł.

 

Zdobyte wsparcie stypendyści mogą przeznaczyć na zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (komputery, oprogramowanie, aparat fotograficzny, kamera itp.)

 

Dzięki projektowi każdy z 482 najlepszych uczniów będzie przez 10 miesięcy otrzymywał stypendium w wysokości około 470 zł miesięcznie. Wsparcie trafi do uczniów w pierwszym kwartale 2019 r.

 

Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić równocześnie kilka warunków tj. uczyć się w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe zlokalizowanej na Mazowszu, w roku szkolnym 2017/2018 otrzymać promocję do następnej klasy lub ukończyć gimnazjum i do dnia 30 czerwca 2019 r. nie ukończyć 24 roku życia.

 

Jeśli chodzi o wymagania edukacyjne to zarówno w przypadku uczniów klas pierwszych, jak i kolejnych uczeń musi spełnić obowiązkowo dwa kryteria dotyczące średniej z wszystkich przedmiotów i modułów oraz wybranych przez siebie 3 przedmiotów. Oprócz tego punktowane są osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach. Szczegóły dotyczące wymagań i obowiązujących terminów znajdują się regulaminie oraz na stronie internetowej projektu: stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ulicy B. Brechta 3 lub pod nr tel. (22) 59-79-443, 437, 440, 419.

 

Liczba wyświetleń: 2060

powrót