Aktualności

Termomodernizacje w Ostrowi Mazowieckiej i gminie Baranowo oraz PSZOK w Długosiodle

2018.06.11 14:30 , aktualizacja: 2018.06.12 14:26

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

beneficjenci i przedspawicielki Zarządu Województwa Mazowieckiego z symbolicznymi czekami Ekologiczne rozwiązania to...
umowy podpisują przedstawiciele Ostrowi Mazwieckiej i zarządu województwa Dzięki podpisanym umowom...
cztery różnokolorowe kubły na śmieci Już niedługo w Długosiodle...

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego trzy projekty otrzymają łącznie prawie 3,3 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Orzełowska, członek zarządu Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

Ciepła strona miasta

Do Ostrowi Mazowieckiej trafi ponad 2 mln zł. Za te pieniądze Centrum Integracji Społecznej przy ul. Chopina, MOSiR przy ul. Warchalskiego oraz Zespół Szkół Publicznych nr 2 przejdą termomodernizację. Prace obejmą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, w tym stropodachu, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, montaż ogniw fotowoltaicznych, modernizację systemu grzewczego, wymianę starego kotła oraz instalacji centralnego ogrzewania. Kompleksowej modernizacji poddane zostaną systemy ogrzewania ciepłej wody. Wnioskodawca wymieni podgrzewacze elektryczne. W budynkach zostaną zainstalowane także systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła, a także zamontowane nawiewniki okienne lub ścienne. Realizacja projektu zmniejszy koszty eksploatacji budynków, a roczne zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się o ponad 50 proc.

 

– Oba rodzaje zadań wpisują się w działalność proekologiczną. Wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne, a także wygenerują oszczędności płynące ze zmniejszonych kosztów użytkowania – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Oszczędzanie energii w Baranowie

Dzięki termomodernizacji siedziby urzędu gminy oraz zespołu szkół w Baranowie zmniejszą się koszty ich utrzymania. Wnioskodawca ociepli stropy, wymieni okna i drzwi, zmodernizuje instalacje centralnego ogrzewania oraz elektryczną. W urzędzie stary kocioł zastąpi kondensacyjny, z pełną automatyką, a w szkole uda się doposażyć kotłownię w układ regulacji pogodowej oraz regulacji hydraulicznej. Zaplanowano także budowę elektrowni fotowoltaicznej a w zespole szkół instalacji solarnej (4 kolektory słoneczne). W obu budynkach wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na oprawy ze źródłem LED. Wartość projektu przekracza 1 mln zł, z czego 817 tys. zł pokryje Unia Europejska.

 

– Termomodernizacja z pewnością zwiększy komfort użytkowników budynków. Gdyby samorządy realizowały te zadania tylko ze środków własnych, byłoby to bardzo trudne do zrealizowania i na pewno rozciągnęłyby się w czasie. Dzięki dofinansowaniu unijnemu mieszkańcy już niebawem będą mogli korzystać z obiektów – podsumowała Członek zarządu Elżbieta Lanc.  

 

Miejsce na śmieci

W Długosiodle powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Mieszkańcy będą mogli oddawać 16 rodzajów odpadów, np. szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt RTV-AGD. Co ciekawe, na terenie PSZOK-u będzie funkcjonował punkt napraw oraz punkt przyjmowania rzeczy używanych, niebędących odpadami. W ramach projektu wnioskodawca wykona prace związane z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie, organizacja spływu wody, nasadzenia zieleni, postawienie wiaty pod kontenery otwarte, zakup i ustawienie pojemników i kontenerów na odpady, oświetlenie terenu, ogrodzenie. Dzięki realizacji projektu poprawi się system gospodarki odpadami w gminie. Wartość przedsięwzięcia to 675 tys. zł, a wysokość unijnego dofinasowania 416 tys. zł.

Liczba wyświetleń: 541

powrót