Aktualności

Kolejne umowy w ramach MIAS 2018 podpisane

2018.06.25 15:40 , aktualizacja: 2018.06.25 16:02

Autor: oprac.na podst.mat. Biura Prasowego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Umowy podpisują przedstawiciele gminy Żabia Wola, powiat grodziski Umowy podpisują...
  • Umowy podpisują przedstawiciele gminy Grodzisk Mazowieck Umowy podpisują...
  • przy stole prezydialnym siedzą przedstawiciele samorzadu województwa i beneficjenci umów Pierwsze umowy w ramach...
  • przy stole prezydialnym siedzą reprezentanci samorzadu województwa Wiceprzewodnicząca sejmiku...

Na Mazowszu jest około 7,3 tys. sołectw. Z myślą o nich samorząd Mazowsza uruchomił program wsparcia, który pozwoli lokalnym wspólnotom zrealizować różne przedsięwzięcia, obejmujące m.in. utrzymanie terenów zielonych, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, domów kultury, strażnic OSP, obiektów sportowych, placów lub sal zabaw.

 

Samorządy skorzystały już ze wsparcia, m.in. na budowę, modernizację i wyposażenie budynków pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz kultywowanie tradycji społeczności lokalnych. Nowe boisko, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, instrumenty dla orkiestry dętej, stroje ludowe dla gminnego zespołu ludowego, sprzęt sportowy czy przygotowanie rekreacyjnego terenu zieleni  – to niektóre z projektów, które będą dofinansowane w ramach MIAS 2018.

 

Aktywizacja mazowieckich sołectw

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” to pilotażowy program, na który w 2018 r. roku samorząd województwa przeznaczył 6 mln zł. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu.

 

– MIAS to program, który daje bardzo szerokie możliwości rozwoju mazowieckich gmin, ale także stwarza warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim. Cieszę się, że dzięki temu wsparciu lokalne wspólnoty zyskają nowe miejsca do rekreacji, wyremontują świetlice czy zakupią niezbędne wyposażenie –  podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Pięć obszarów wsparcia

O środki z budżetu Mazowsza gminy mogły ubiegać się na zadania o charakterze bieżącym w pięciu obszarach:

  • ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia;

  • remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej;

  • zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej;

  • remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych);

  • wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej.

 

Na co środki?

W ramach pierwszego obszaru pomoc może być przeznaczane na tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych. Środki z puli remontów i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej będą mogły wesprzeć świetlice i domy kultury, strażnice OSP, stadiony, siłownie, hale sportowe, baseny, skwerki czy wiaty rekreacyjne, boiska sportowe, skateparki, siłownie zewnętrzne, parki, place lub sale zabaw. Sołectwa z trzeciego obszaru będą mogły doposażać szatnie przy boiskach czy miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców. Dzięki „MIAS” sołectwa będą mogły również remontować i kupować książki do gminnych bibliotek publicznych. Ostatni obszar to na środki na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

 

Przy realizacji projektów, wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności.

 

Umowy na realizację inwestycji podpisali marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele gmin z powiatów ciechanowskiego, pułtuskiego, mławskiego, żuromińskiego, płońskiego i przasnyskiego. W spotkaniu, które zorganizowano w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, udział wzięli także wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM Radosław Rybicki i dyrektor Delegatury UMWM w Ciechanowie Rafał Woźnowski. W Płocku umowy z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik i dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM Radosław Rybicki.

Umowy dotyczące subregionu warszawskiego (powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński) podpisał z beneficjentami wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Liczba wyświetleń: 1497

powrót