Aktualności

Kotuń, Mrozy i Siennica z dofinansowaniem na termomodernizacje

2018.06.08 11:40 , aktualizacja: 2018.06.09 10:04

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Przy stole siedzą sygnatariusze umów Za chwilę umowy zostaną...
  • Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc podpisują umowy Dzięki umową budynki...
  • Kwota na czeku to 3 076 387,24 zł Czek dla gminy Kotuń
  • Wspólne zdjęcie z czekiem na kwotę 1 112 362,83 zł Gmina Mrozy już z umową
  • Samorządowcy z symbolicznym czekiem. Kwota na czeku to 135 789,80 zł Siennica otrzymała...

Wkrótce dzięki wsparciu unijnemu gminy Kotuń w powiecie siedleckim oraz Mrozy i Siennica w powiecie mińskim przeprowadzą termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego zadania te otrzymają łącznie ponad 4,3 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020.

 

Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

– Niska efektywność energetyczna budynków, w tym budynków użyteczności publicznej, powoduje nadmierne zużycie energii cieplnej i energetycznej, co w rezultacie przekłada się na dużo wyższe koszty eksploatacji. Nowoczesne rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii pozwolą na zmniejszenie kosztów utrzymania budynków, a także ograniczą lokalne zanieczyszczenie powietrza związane z niską emisją – podkreśla członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

– Dzięki podpisanym dziś umową w trzech gminach zostaną przeprowadzone termomodernizacje placówek oświatowych. Przyniesie to oszczędności kosztów eksploatacji i pokaże najmłodszym i ich rodzicom, że troska o środowisko jest naszą wspólną sprawą. Budynki zyskają nowy blask, a dodatkowo będą przyjazne środowisku – zauważyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Gmina Kotuń stawia na niskoemisyjność

Już niebawem do gminy trafi ponad 3 mln zł wsparcia z UE. Wart przeszło 5,8 mln zł projekt obejmie termomodernizację budynków szkół podstawowych w Koszewnicy i Cisiu-Zagrudziu, które przekształcone zostaną na publiczne przedszkola. Prace obejmą m.in. ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę kotłowni olejowych na pompy ciepła, modernizację systemów grzewczych, wentylacji oraz wymianę instalacji c.o. wraz z przewodami ogrzewania podłogowego i grzejnikami. Poza tym zmodernizowana będzie instalacja elektryczna, a oświetlenie wymienione na energooszczędne. Placówki wybudują indywidualne oczyszczalnie ścieków z instalacjami zasilania oczyszczalni i przepompowni oraz systemem drenaży rozsączających. Realizacja projektu przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, a także ograniczenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach.

 

 

Termomodernizacja dwóch budynków oświatowych w Mrozach

Ponad 1,1 mln zł unijnego wsparcia przeznaczony będzie na termomodernizacje w budynkach szkoły podstawowej i gminnego przedszkola w Mrozach. Beneficjenci wykonają prace remontowo-budowlane, m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę okien, modernizację systemu grzewczego, montaż zaworów termostatycznych i zastosowanie automatyki pogodowej. Poza tym oświetlenie elektryczne będzie wymienione na energooszczędne typu LED. Dzięki realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna budynków i zmniejszy emisja gazów do atmosfery. Obniżą się także koszty energii cieplnej i elektrycznej. Całkowity koszt projektu to blisko 1,8 mln zł.

 

Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Przedszkola w Siennicy

Dzięki wsparciu unijnemu, blisko 136 tys. zł, w budynku gminnego przedszkola przeprowadzone będą prace remontowe poprawiające jego efektywność energetyczną. Ściany zewnętrzne, strop i poddasze będą ocieplone, a okna i drzwi – wymienione. Te kosztujące prawie 170 tys. zł działania poprawią stan techniczny budynku, zmniejszą straty ciepła i poprawią jego estetykę.

Liczba wyświetleń: 496

powrót