Aktualności

6,7 mln zł na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

2018.06.06 12:10 , aktualizacja: 2018.06.06 14:59

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

na zdjeciu widać cztery splecione ręce w geście wsparcia i solidarności źródło: pixabay.com

Pomoc osobom wykluczonym społecznie, wsparcie ubogich, ale też profilaktyka i edukacja w przeciwdziałaniu przemocy – to priorytety w dbaniu o lepsze życie mieszkańców Mazowsza. Zarząd województwa zdecydował o udzieleniu 6,7 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza na 48 projektów wybranych w konkursach prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

 

Poprawa życia mieszkańców – zwłaszcza tych najuboższych, ale też wykluczonych ze względu na zaburzenia psychiczne czy doświadczanie przemocy – na tych priorytetach skupiały się konkursy ogłaszane przez MCPS.

 

– Samorząd województwa reaguje na różne potrzeby mieszkańców – nie tylko te, które wymagają np. inwestycji infrastrukturalnych, ale też dotyczące życia społecznego. Przeznaczyliśmy bardzo dużą kwotę, bo ponad 6,7 mln zł m.in. na pomoc osobom wykluczonym społecznie, wsparcie ubogich – powiedziała członek zarządu województwa Elżbieta Lanc. – Bardzo się cieszę, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej odpowiada na te potrzeby, że realizujemy jako samorząd te zadania, wspierając różne organizacje samorządowe, ale też pozarządowe. Wszystko po to, by pomóc najbardziej potrzebującym pomocy.

 

Żywność dla potrzebujących

Z roku na rok rośnie świadomość dotycząca marnowania żywności, a mimo to według ostatnich danych prawie 35 proc. Polaków przyznaje się, że zdarza im się wyrzucać produkty spożywcze – najczęściej pieczywo i wędliny. Wiele organizacji stara się edukować społeczeństwo, aby zmieniać nasze nawyki. Jednocześnie tworzą swego rodzaju system dystrybucji żywności osobom potrzebującym, co pozwala realnie walczyć z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Właśnie tego typu działalność będzie wsparta dodatkowymi środkami – około 358 tys. zł. Wzmocniony dzięki temu system pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji żywności na terenie Mazowsza, obejmie blisko 240 organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz osób ubogich. Po wsparcie można było sięgać w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. To ogromna pomoc dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Dotacje na ten cel przyznane są na lata 2018–2020. Wyłonionymi w konkursie organizacjami, które zajmą się tym zadaniem są Bank Żywności SOS w Warszawie, Bank Żywności w Siedlcach, Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna i Stowarzyszenie ALTER-EGO.

 

Stop przemocy w rodzinie

MCPS ogłosiło również konkurs na realizację zadań publicznych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W efekcie wybrano 16 ofert, w ramach których prowadzone będą m.in. kampanie społeczne, konferencje, szkolenia dla kadr instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, spotkania i warsztaty profilaktyczne skierowane do uczniów, a także działania skierowane do wszystkich mieszkańców Mazowsza. Na specjalistyczne wsparcie będą też mogły liczyć osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Powstaną też programy ukierunkowane na sprawców przemocy. Na tego typu działania w latach 2018–2020 zarząd województwa przeznaczył 1,8 mln zł. Z tej kwoty 300 tys. zł przeznaczonych jest na 9 przedsięwzięć: Bezpieczny dom (Fundacja Strefa Pociech), Profilaktyka i edukacja społeczna w obszarze przeciwdziałania przemocy emocjonalnej wobec dzieci w sytuacjach kryzysu związanego z rozstaniem rodziców (Komitet Ochrony Praw Dziecka), Rodzina blisko siebie – program wspierający rodziców i pracowników instytucji (Fundacja Przestrzenie), Przemoc? Znajdź Pomoc! (Fundacja Znajdź Pomoc), Edukacja kluczem do sukcesu (Fundacja SOL SUBRIDENS), Gmina Sadowne przeciw przemocy w rodzinie (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek), Program profilaktyczno-psychoedukacyjny zapobiegający nadużyciom seksualnym i wykorzystaniu seksualnemu dzieci – „Co dziecko powinno wiedzieć o przekraczaniu granic intymnych? Czyli edukacja seksualna dla małych i dużych” (Komitet Ochrony Praw Dziecka), Przeciwdziałanie agresji i przemocy (Fundacja Metamorfozy), Poszukiwanie Rodzicielskiej Mocy – program rozwoju kompetencji rodzicielskich (Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej).

Wśród wyłonionych projektów będą też długofalowe, trwające do 2020 r., na które przeznaczono 1,5 mln zł – kompleksowy program profilaktyki i edukacji społecznej dla rodzin zagrożonych przemocą (Komitet Ochrony Praw Dziecka), Wróżka Okruszka Przeciwko Przemocy – kampania profilaktyczno-edukacyjna oraz szkolenia dla pracowników instytucji (Fundacja Gwiazdka), Akademia Godnego Życia (Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „as”), Rodzina wolna od przemocy (Powiślańskie Towarzystwo Społeczne), Razem możemy lepiej (Fundacja Innowacji i Społeczeństwa Obywatelskiego), Bezpieczny dom (Fundacja Strefa Pociech), MASZ MOC – pokonaj PRZEMOC – profilaktyka i interwencja przemocy (Fundacja po DRUGIE).

 

Na pomoc osobom z zaburzeniami

Ważną pomocą jest też dofinansowanie 28 projektów (ponad 4,5 mln zł) stworzonych z myślą o osobach z zaburzeniami psychicznymi. W konkursie ogłoszonym przez MCPS szczególny nacisk położono na działania skierowane do osób chorujących na chorobę Alzheimera i inne choroby otępienne oraz ich rodzin, gdzie uczestnicy projektów będą mogli skorzystać ze wsparcia np. asystentów rodzin, terapeutów i specjalistów czy też z możliwości pobytu w świetlicach dziennych.

 

Jedenaście długofalowych projektów, trwających w latach 2018–2020, otrzymało dofinansowanie (w sumie ponad 1,6 mln zł) na przedsięwzięcia, które pomogą osobom z zaburzeniami psychicznymi w zdobywaniu samodzielności społecznej. Takie wsparcie organizować będą: Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST (Wspieranie samopomocy osób chorujących psychicznie – Grupa Wsparcia TROP), Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” (Autyzm to nie wyrok), Fundacja „Mocni Mocą Nadziei” (Tacy jak wszyscy – wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin z powiatu sierpeckiego), Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” (Jesteśmy aktywni – Jesteśmy sprawni), Stowarzyszenie „KROKUS-WIĄZOWNA” (Klub „Razem z Nami”), Fundacja By The Way (Psychostrefa 18-20), Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST (Kompleksowy program destygmatyzacji osób chorujących psychicznie), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Osobom Dorosłym w tym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Dorosłym z Niepełnosprawnością – DOM (Wsparcie osób z zaburzeniami oraz ich rodzin poprzez przeprowadzenie poradnictwa oraz warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielności w życiu osobistym i społecznym), Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli (Oparcie w samodzielności), Fundacja EF KROPKA (Razem do samodzielności), Zespół Regionalnych Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego (Mój cel? Samodzielność).

 

Ponad 2,2 mln zł otrzymały organizacje, które zadbają o pomoc osobom dotkniętym np. chorobą Alzheimera w uzyskiwaniu samodzielności. Trwające w latach 2018-2020 projekty to: Fundacja PRO CIVITAS BONO (Senior pod ochroną – usługi opiekuńcze dla chorych z otępieniem), Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (Alzheimer! Jak żyć?), Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. (Razem w walce z Alzheimerem), Spółdzielnia Socjalna „Odmiana” (Pogaduchy towarzyskie), Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” (Z Alzhaimerem za pan brat), Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” (Aktywizacja i wsparcie osób dotkniętych chorobą otępienną oraz ich rodzin), Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli (Razem – działania wspierające osoby starsze i rodziny w chorobach otępiennych), Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Płocku (Wsparcie dla osób z chorobą Alzheimera), Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (Integracja osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi w Ośrodku „Zyzio”).

 

Kolejną grupą objętą pomocą przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu są dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza zagrożone różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi – w szczególności wynikającymi z nadużywania nowych technologii, niezdrowego odżywiania się czy innych zaburzeń. Działania w  takim obszarze podejmą w tym roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z projektem Profilaktyka, edukacja i pomoc dzieciom z depresją, zaburzeniami odżywiania oraz zachowaniami kompulsywnymi związanymi z używaniem nowych technologii oraz Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich z siedzibą w Żulinie z projektem Aktywni bez barier. Na dłuższą aktywność w tym obszarze dofinansowanie otrzymały Fundacja Studio Psychologii Zdrowia (Cyfrowi imigranci cyfrowym tubylcem), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Rozwój zróżnicowanych form wsparcia rodzin, w których wystąpiła depresja okołoporodowa, na terenie województwa mazowieckiego), Fundacja Strefa Pociech (Powrót), Fundacja By The Way (Klub Młodzieżowy MDM – Miejsce Dla Młodych 18–20), Fundacja Terapeuci dla Rodziny (Chcę Ci pomóc), Fundacja „Żółty Latawiec” (Wychodzę z sieci… wolny od uzależnień). W sumie 75 tys. zł wsparcia.

Liczba wyświetleń: 441

powrót