Aktualności

W Siedlcach pracują na rzecz lokalnych wspólnot

2018.05.25 15:35 , aktualizacja: 2018.05.30 10:20

Autor: Grzegorz Skolimowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska przekazuje pilarkę spalinową druhowi Ochotnicy otrzymali pilarki...
: Starosta siedlecki Dariusz Stopa zwraca się do zebranych obok stoi Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski i Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska Starosta siedlecki Dariusz...

Dzień Samorządowca (27 maja) stał się okazją do spotkania wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej z samorządowcami subregionu siedleckiego, a także strażakami-ochotnikami z Siedlec, którzy również mieli niedawno swoje święto.

 

– Praca w samorządzie i służba ochotników, tylko w pierwszym odczuciu są od siebie różne. U podwalin obu jest służba innym i niesienie pomocy. Zaangażowanie jednostek OSP dostrzega każdy, szczególnie gdy za oknem widzimy mknący do akcji wóz strażacki. Niestety codzienna praca w samorządzie nie jest tak widowiskowa i czasem trudno ją dostrzec mieszkańcom. Dziękuję Państwu za pracę na rzecz lokalnej społeczności – podkreślała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. 

 

Dla dobra małych Ojczyzn

W 1990 r. weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym, która zreformowała ustrój administracyjny naszego państwa. Decentralizacja władzy publicznej pozwoliła stworzyć warunki do większej aktywności środowisk lokalnych i regionalnych, a obywatelom zapewniła większy udział w kształtowaniu życia publicznego. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy samorządowców na rzecz lokalnych wspólnot, ostatnie dwudziestolecie to czas rozwoju lokalnego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

W służbie innym

Wicemarszałek Janina Orzełowska spotkała się także z druhami z terenu gminy Siedlce. Działają tu 4 jednostki ochotniczej straży pożarnej. Druhowie z Pruszyna, Pruszynka, Nowego Opola i Błogoszczy często są pierwsi na miejscu zdarzenia, niosąc pomoc poszkodowanym. W szeregach OSP jest obecnie 145 druhów. Jednostki powstały w różnym okresie. Najstarsza swoją działalność rozpoczęła w 1916 r., najmłodsza – w 1985 r. W ubiegłym roku łącznie druhowie brali udział w 192 akcjach bojowych. W strażnicach OSP czeka 7 aut gotowych do akcji. Ochotnicy aktywnie uczestniczą w życiu swoich lokalnych społeczności pomagają m.in. w organizacji wydarzeń okolicznościowych, prowadzą prelekcje dla młodzieży szkolnej, przekazując swoją wiedzę członkom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska przekazała ochotnikom cztery pilarki spalinowe, zakupione ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

O druhach z Pruszyna pisaliśmy w artykule „Udany rok

Liczba wyświetleń: 499

powrót