Aktualności

Kolejne dotacje na zdrowie, edukację i kulturę

2018.05.23 11:20 , aktualizacja: 2018.05.23 16:22
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Wejscie frontowe do budynku Szpital Bródnowski otrzyma...

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla mazowieckich szpitali, instytucji kultury, szkół i bibliotek. W sumie ponad 24,4 mln zł zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i prace remontowe.

 

– To bardzo ważne wsparcie. Dzięki oszczędnościom, które udało nam się wygospodarować nasze placówki będą mogły przeprowadzić niezbędne inwestycje, a także zakupić nowe wyposażenie. Staramy się na bieżąco monitorować potrzeby naszych jednostek oraz szpitali i w miarę możliwości przekazywać im środki – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Ponad 27 mln zł dodatkowych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie inwestycji w mazowieckich szpitalach i instytucjach kultury. W sumie zrealizowanych bądź rozpoczętych zostanie blisko 50 projektów.

 

Zdrowie

Na remonty i doposażenie szpitali przeznaczonych zostanie w sumie ponad 16,7 mln zł. Decyzją radnych wsparcie trafi do 12 placówek.

 

– Szpitale wymagają ciągłego wsparcia. Chcemy, aby korzystający z ich usług pacjenci poza fachową pomocą mogli czuć się w nich komfortowo. Dzięki tym środkom możliwe będzie m.in. rozpoczęcie długo oczekiwanej modernizacji oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w szpitalu międzyleskim. To duża inwestycja, na którą przeznaczymy w sumie 17,5 mln zł. Kolejne ważne inwestycje to utworzenie pracowni leku cytotoksycznego w naszym szpitalu w Radomiu czy zakup wyposażenia dla szpitala ostrołęckiego – podsumowuje Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

 

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie otrzyma w 2018 r. dodatkowo ponad 4 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego wraz z zakupem wyposażenia (1,5 mln zł w tym roku, 9 mln zł w 2019 r. i 7 mln zł w 2020 r.). Ponad 2,1 mln zł szpital przeznaczy na zakup sprzętu medycznego do oddziału okulistycznego, a kolejne 396 tys. zł na przystosowanie oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby oddziału okulistyki.

 

Szpital Bródnowski otrzyma dodatkowe wsparcie w wysokości ponad 1,4 mln zł na przebudowę obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie, wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń do pracowni hemodynamiki, elektrofizjologii i przychodni specjalistycznej Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego oraz izby przyjęć szpitala.

 

Ponad 792 tys. zł otrzyma Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie. Dzięki tym środkom beneficjent zleci opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędna do wykonania adaptacji pomieszczeń na potrzeby apteki szpitalnej (148,5 tys. zł). Z kolei 198 tys. zł szpital przeznaczy na modernizację pomieszczeń w budynku A na potrzeby oddziału okulistyki oraz oddziału dermatologii (etap I – wykonanie dokumentacji). Placówka zakupi także stację uzdatniania wody i pompy próżniowe (33 tys. zł), wyposażenie do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (85 tys. zł) oraz do oddziału dermatologicznego (328 tys. zł).

 

Kolejne środki trafią do szpitala psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Placówka przeznaczy 35,5 tys. zł na zakup i montaż pieca c.o. w budynku szpitala oraz 288 tys. zł na modernizację głównych rozdzielni elektrycznych prądu w budynku głównym szpitala oraz w budynku przy ul. Dolnej 42.

 

Wsparcie trafi także do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, który otrzyma ponad 2,8 mln zł na utworzenie pracowni leku cytotoksycznego oraz 170 tys. zł na zakup angiografu fluoresceinowego dla poradni okulistycznej.

 

Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o otrzymane wsparcie (ponad 504 tys. zł) przeznaczy na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby rehabilitacji.

 

Z kolei Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. otrzyma 2,4 mln zł na dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego 32-rzędowego oraz adaptację i modernizację pomieszczeń na potrzeby pracowni Tomografii Komputerowej. Tomograf będzie służył w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie (który jest częścią spółki STOCER).

 

Wsparcie trafi także do Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Szpital otrzyma ponad 126 tys. zł na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego (I etap – dokumentacja) oraz 38 tys. zł na modernizację sieci napowietrznej oraz linii kablowej.

 

Z kolei Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku otrzyma dodatkowe wsparcie w wysokości około 990 tys. zł na przebudowę i modernizację bloku operacyjnego w pawilonie A.

 

Wsparcie trafi również do WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie jak i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Placówka w Gostyninie otrzyma w sumie ponad 211 tys. zł. Ponad 50 tys. szpital przeznaczy na przygotowanie dokumentacji pod budowę nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej, a kolejne 161 tys. zł na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku warsztatów i garaży (projekt wieloletni – 2,3 mln zł zaplanowano na 2019 r.). Z kolei do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku trafi ponad 576 tys. zł na zakup aparatury medycznej dla oddziału urologicznego.

 

Wsparcie trafi także do szpitala w Ostrołęce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce otrzyma ponad 2 mln zł na zakup sprzętu medycznego na potrzeby SOR-u i oddziału dziecięcego (ponad 1 mln zł) oraz łóżek wielofunkcyjnych i materacy przeciwodleżynowych (ponad 1 mln zł).

 

Kultura

Dodatkowe środki trafią również do instytucji kultury – 9 mln zł zostanie przeznaczonych na niezbędne inwestycje i zakup sprzętu.

 

Państwowe Muzeum Archeologiczne otrzyma ponad 260 tys. zł. Środki te placówka przeznaczy na zakup agregatu prądotwórczego i stacji demineralizacji wody do Pracowni Konserwacji Drewna w Rybnie (175 tys. zł), zakup szafy klimatycznej niezbędnej do przechowywania wydzielonych zabytków archeologicznych i innych muzealiów (53 tys. zł) oraz wykonanie studium programowo przestrzennego zagospodarowania skrzydeł południowego i zachodniego (35 tys. zł).

 

Kolejne środki trafią do Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, która przeznaczy blisko 64 tys. zł na zakup i instalacje nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych. Natomiast Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie przeznaczy 142 tys. zł na zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów.

 

Z kolei Warszawska Opera Kameralna otrzyma 61,5 tys. zł na zakup klawesynu jednoklawiaturowego w stroju 430 Hz. Wsparcie trafi także do Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie, który otrzyma 170 tys. zł na zakup i instalację serwera rack’owego.

 

Z subregionu płockiego środki trafią do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Teatr otrzyma aż 4,4 mln zł na modernizację osprzętu elektro-akustycznego (4,2 mln zł) i modernizacje pomieszczeń na cele pracowni stolarsko-malarskiej (200 tys. zł). Z kolei do Muzeum w Sierpcu trafi 36 tys. zł na zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby.

 

W subregionie radomskim dodatkowe środki otrzymają Muzeum im. Jacka Malczewskiego na zakup obrazu Jacka Malczewskiego „Portret Marii Heydel” (85 tys. zł) oraz Muzeum Wsi Radomskiej na zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem (64 tys. zł).

 

Ponad 3,3 mln zł otrzyma Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, z czego 3,1 mln zł zespół przeznaczy na zakup i dostawę oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej, a 140 tys. zł na zakup kotar wraz z elementami scenicznej zabudowy oraz ponad 72 tys. zł na zakup elektrycznego pojazdu.

 

Wsparcie trafi także do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, które otrzyma 70 tys. zł na zakup i montaż czujników wilgotności i temperatury wraz z oprogramowaniem oraz nawilżaczy kanałowych do instalacji wentylacji.

 

W sumie 135 tys. zł otrzyma również Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Placówka przeznaczy 80 tys. zł na zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów, 40 tys. zł na zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji, a 15 tys. zł na zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej. Z kolei Muzeum Historii Ruchu Ludowego za 130 tys. zł kupi samochód niezbędny do działalności statutowej placówki.

 

Edukacja

Radni Województwa Mazowieckiego zdecydowali także o wsparciu placówek edukacyjnych. 92 tys. zł  otrzyma Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie na modernizację sieci IT i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku szkoły, wraz z przystosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu otrzyma 260 tys. zł na wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy filii w Lipsku. Natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu dostanie 70 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu. Kolejne środki trafią do Ostrołęki. Bursa Regionalna otrzyma 456,9 tys. zł na modernizację boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prawie 420 tys. zł na zagospodarowanie terenu wokół placówki.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 453

powrót