Aktualności

Ponad 4,5 mln zł z UE na termomodernizację na Mazowszu

2018.05.21 12:00 , aktualizacja: 2018.05.21 12:27

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Beneficjenci trzymają symboliczne czeki Członkowie zarządu z...
  • Starosta podpisuje umowę Starosta powiatu...
  • Na czeku wpisano kwotę 2 696 875,19 zł Przedstawiciele zarządu...
  • CZek opiewa na kwotę 347 676, 45 zł Czek odebrała także...
  • Kwota na czeku to 315 063,30 zł Przedstawiciele gminy...

Wkrótce powiaty warszawski zachodni i grójecki, a także gmina Mochowo oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadzą termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego zadania te otrzymają łącznie ponad 4,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

– To ponad 4,5 mln dofinansowania dla wszystkich czterech inwestycji.  Ważnych, bo związanych z ochroną środowiska. Zmniejszą one emisje zanieczyszczeń oddawanych do środowiska. Każda taka inwestycja prowadzi do poprawy jakości powietrza. W związku z podpisaniem uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego w ubiegłym roku wspomagamy mazowieckie powiaty i gminy w walce ze smogiem – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Członek zarządu Elżbieta Lanc podkreśliła, że inwestycje mają nie tylko aspekt ekologiczny.

–  Drugą ważną kwestią jest ekonomia. Tak przygotowane budynki wymagają mniejszych nakładów finansowych na eksploatację. Dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltanicznych i kolektorów solarnych znacznie zmniejszą się wydatki na energię cieplną i elektryczną – zauważyła Elżbieta Lanc.

 

Powiat warszawski zachodni stawia na niskoemisyjność

Już niebawem blisko 2,7 mln zł wsparcia z UE trafi do powiatu warszawskiego zachodniego. Projekt obejmie termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej: Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim i Zespołu Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu. Prace obejmą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi, wykuszy i luksferów, a także regulację instalacji centralnego ogrzewania i urządzeń automatyki pogodowej. Oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne. Zamontowane też będą panele fotowoltaiczne. Modernizacje będą służyć redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, a także ograniczeniu zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz poprawie efektywności energetycznej w budynkach. Całkowita wartość projektu to przeszło 3,5 mln zł.

 

Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w gminie Mogielnica

Do powiatu grójeckiego trafi ponad 1,2 mln zł unijnego wsparcia na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. W ramach projektu beneficjent wykona prace remontowo-budowlane, m.in. docieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz modernizację systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej. Poza tym oświetlenie elektryczne będzie wymienione na energooszczędne typu LED. Zainstalowane będą też kolektory solarne.

 

Dzięki realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna budynku i zmniejszy emisja gazów do atmosfery. Zmniejszeniu ulegną także koszty energii cieplnej i elektrycznej. Wszystkie prace będą kosztowały przeszło 2,2 mln zł.

 

Poprawa efektywności energetycznej biblioteki w Nowym Dworze Mazowieckim

Dzięki wsparciu unijnemu blisko 350 tys. zł w budynku biblioteki publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadzone będą prace remontowe poprawiające jego efektywność energetyczną. Budynek będzie miał ocieplone ściany zewnętrzne, strop ostatniej kondygnacji (strop zewnętrzny), wymienioną stolarkę okienną i drzwiową. Przebudowana będzie instalacja ciepłego ogrzewania, a instalacja ciepłej wody użytkowej będzie przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Pojawią się  liczniki ciepła c.o. i c.w.u oraz zawory podpionowe i termostaty. W budynku zastosowana będzie automatyka pogodowa. Działania te poprawią stan techniczny budynku, zmniejszą straty ciepła i poprawią jego estetykę. Wartość wszystkich prac to blisko 540 tys. zł.

 

 

Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Mochowie

Wkrótce do gminy Mochowo trafi ponad 315 tys. zł unijnego wsparcia na wykonanie wartej prawie 600 tys. zł termomodernizacji budynku urzędu gminy. Prace obejmą: docieplenie styropianem stropów, ścian zewnętrznych i cokołu, demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym oraz montaż nowego. Zainstalowane będą opaski wokół budynku oraz kolektory słoneczne. Modernizacja obejmie też instalację c.o. oraz wodociągową i solarną. Realizacja projektu poprawi efektywność energetyczną budynku, zwiększy udział OZE w bilansie energetycznym i poprawi estetykę budynku.

Liczba wyświetleń: 593

powrót