Aktualności

Ponad 831 tys. na aktywizację mazowieckiej wsi i jej mieszkańców

2018.05.17 16:05 , aktualizacja: 2018.05.18 08:34

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

umowy podpisują wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i beneficjenci Wsparcie trafi do 16...

Szkolenia, seminaria, imprezy promocyjno-targowe i wyjazdy studyjne – 36 przedsięwzięć z Mazowsza otrzyma unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. To efekt konkursu rozstrzygniętego przez mazowieckie biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wsparcie trafi do 16 partnerów KSOW. Umowy z nimi podpisała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

– Jako mazowiecka część Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mamy bogate doświadczenie w pomaganiu samorządom i organizacjom, stowarzyszeniom, które wraz z nami chętnie przekazują mieszkańcom wsi wiedzę o programach unijnych, o alternatywnych źródłach dochodów dla swoich działalności, ale też o możliwości promocji kultury swoich lokalnych społeczności – podsumowała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. – Wieloletnia współpraca pozwoliła stworzyć mnóstwo ciekawych inicjatyw, z których część wpisała się na stałe w kalendarze lokalnych wydarzeń. Cieszymy się, że kolejny raz możemy podpisać umowy, które zainicjują ważne dla mieszkańców mazowieckich wsi i miast przedsięwzięcia.

 

Dla bardziej dynamicznego rozwoju

Wsparcie przyznano w ramach siedmiu działań. LGD Zielone Mosty Narwi zorganizuje wyjazd studyjno-szkoleniowy (w ramach działania Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej). Dwanaście przedsięwzięć, w tym m.in. konferencja pszczelarska, jesienny jarmark czy warsztaty serowarskie te inicjatywy okazały się najlepsze w działaniu Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Do beneficjentów tej kategorii trafi największa pula środków – ponad 317 tys. zł. Spośród 12 projektów 9 zrealizuje MODR Warszawa, a pozostali wybrani to Mazowiecka Izba Rolnicza, LGD „Razem dla rozwoju” i gmina Krasnosielc. Z kolei LGD „Przyjazne Mazowsze” zdobyło środki z działania Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji na przedsięwzięcie „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika”.

 

Targi i wystawy tematyczne

Najwyżej punktowane projekty w grupie Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą przedstawili Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu na organizację V Jarmarku Raciąskiego, MODR Warszawa na organizację targów „Kurpiowskie Targi Rolnicze” w Ostrołęce i XIX Mazowieckich Dni Rolnictwa, Serock na udział w targach turystycznych Toruński Festiwal Smaków oraz Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie na organizację XVI Warszawskiego Święta Chleba. Wartość przedsięwzięć z tej grupy to ponad 100 tys. zł.

 

Inicjatywy służące włączeniu społecznemu

XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej, dożynki w gminie Baboszewo czy IX Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw (LGD „Zalew Zegrzyński”) to przykładowe projekty z 9 najlepszych przedsięwzięć, które otrzymały wsparcie w ramach działania Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. Wśród beneficjentów w tej grupie są również powiat sokołowski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (który zaplanował projekt Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza) oraz gmina Klembów z pomysłem na nowoczesne i ekologiczne rolnictwo w swojej gminie.

 

Mazowiecka agroturystyka

W ramach działania Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich do siedmiu partnerów KSOW trafi blisko 150 tys. zł. Wśród zaplanowanych przedsięwzięć będą Dożynki Powiatu Siedleckiego 2018 (organizatorem jest powiat siedlecki), Dożynki Gminne Drobin 2018 (organizatorem jest Drobin), Jarmark Łęski w Drobinie, konferencja pszczelarska „Dbajmy o pszczoły” (organizowana przez MODR Mazowsze), a także inicjatywy „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych” (projekt Serocka), „Polskie rolnictwo jutro i dziś” (Mazowiecka Izba Rolnicza) czy „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich” (również MODR Mazowsze). Ten ostatni partner zorganizuje również w ramach innego działania (Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich) konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne.

 

 

Liczba wyświetleń: 653

powrót