Aktualności

Mazowieccy liderzy rozwoju

2018.05.11 14:45 , aktualizacja: 2018.05.14 08:48

Autor: Anna Gałkowska (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałek Adam Struzik...
  • na sali siedzą przedstawiciele gmin i miast Mazowsza W debacie wzięli udział...
  • siedzi z mikrofonem zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów ds. Planowania Budżetu Województwa Małgorzata Więckowska O finansowaniu JST mówiła...

Wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci miast z całego Mazowsza oraz zaproszeni eksperci wspólnie z marszałkiem Adamem Struzikiem dyskutowali na temat szans, jakie niesie dla naszego regionu nowy podział statystyczny w kontekście polityki spójności po 2020 r.

 

Podczas konferencji odbyły się dwie debaty poświęcone politykom – spójności po 2020 r. i miejskiej – wyzwaniach, doświadczeniach i inspiracjach w tym obszarze oraz finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

 

Dla przypomnienia

Od 1 stycznia br. UE traktuje Mazowsze nie jako jeden spójny i szybko bogacący się region, ale dwie odrębne jednostki statystyczne. Decyzja ta pozwoli województwu korzystać z funduszy unijnych po 2020 r.  Województwo mazowieckie, stanowiące dotychczas jedną jednostkę, zostało podzielone na: region Warszawski stołeczny – obejmujący Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami: legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim oraz region Mazowiecki regionalny – obejmujący pozostałą część województwa mazowieckiego. W efekcie liczba jednostek poziomu NUTS 2 wzrasta w Polsce z 16 do 17. 

 

Zrównoważony rozwój

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki rankingów zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz dynamiki wskaźnika przedsiębiorczości w latach 2003–2016. Ideą tego szeroko zakrojonego projektu jest opracowanie podstaw systemowego monitorowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promowanie najlepszych praktyk i przykładów w tym obszarze. Badania prowadzone są od wielu lat na poziomie krajowym i regionalnym. Ich wyniki mają wspomagać zarządy i społeczności regionów i gmin w zarządzaniu rozwojem oraz podejmowaniu decyzji o alokacji środków z funduszy europejskich.


Najlepsi gospodarze na Mazowszu

Marszałek Adam Struzik uhonorował dyplomami gospodarzy najdynamiczniej rozwijających się miejscowości na Mazowszu. Liderzy lokalnego rozwoju otrzymali wyróżnienia w 3 kategoriach – gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy miejskie. Według rankingu najlepiej rozwinięte gminy w regionie to ponownie jak w ubiegłym roku Lesznowola, Ożarów Mazowiecki oraz Warszawa (pierwsze miejsca).

– Wierzę, że odniesiony sukces umocni wysoką pozycję liderów rozwoju, ale też będzie motorem napędowym do ich dalszego rozkwitu – gratulował zwycięzcom marszałek Adam Struzik.

 

Liczba wyświetleń: 699

powrót