Aktualności

Ponad 100 mln zł na rewitalizację na Mazowszu

2018.05.08 14:20 , aktualizacja: 2018.05.09 10:11

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • na pierwszym planie siedzi marszałek Adam Struzik Spotkaniu przewodniczył...
 • przemawia prezes banku Przemysław Cieszyński,...
 • o projekcie mówi przedstawiciel marszałka Marcin Wajda, dyrektor...
 • przemawia przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej Marek Pszonka, członek...
 • Przedstawicielka banku opowiada o projekcie Anna Gajewska, dyrektor...

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył około 103 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 na preferencyjne pożyczki JESSICA2, które sfinansują inwestycje rewitalizacyjne na terenie Mazowsza. Ruszył nabór wniosków na preferencyjne pożyczki, których udzielać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Duża pula środków przeznaczona będzie na wielorodzinne budynki mieszkalne.

 

Nabór wniosków o preferencyjne pożyczki (z oprocentowaniem od 0,25 proc. w skali roku) na inwestycje rewitalizacyjne ruszył pod koniec kwietnia. W ramach całej puli wyodrębniono około 40 mln zł, które przeznaczone będą wyłącznie na rewitalizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

– JESSICA2 skierowana jest do przestrzeni miejskich. Po pożyczki mogą sięgać m.in. samorządy, przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe. Pożyczki posłużą nie tylko budownictwu mieszkalnemu, ale mogą po nie sięgać też np. organizacje pozarządowe, mogą wspomóc rewitalizację obiektów, które potem będą służyć kulturze. Chodzi o łączenie celów ekonomicznych z celami społecznymi – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Skorzystają i przedsiębiorcy, i spółdzielnie

 

Zgodnie z założeniami RPO WM 2014–2020, finansowane projekty mają rozwiązywać problemy danego obszaru zdiagnozowane w programie rewitalizacji, a przede wszystkim powinny mieć na celu aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów miejskich. Inwestycje realizowane w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych będą mogły obejmować także prace z zakresu efektywności energetycznej, w tym termomodernizacje.

 

– Mamy dzisiaj uruchomione ponad 100 mln zł w instrumencie zwrotnym, ale dla gospodarki Mazowsza będzie to zdecydowanie więcej, bo te finanse będą wracały i będą wykorzystywane ponownie. Będziemy więc osiągać efekt mnożnikowy. Kolejny raz uruchamiamy instrumenty, które są uzupełnieniem wsparcia dotacyjnego. Poza tym w tego typu inicjatywach nie chodzi tylko o pieniądze, ale o cały system, który budujemy dzięki wdrażaniu instrumentów zwrotnych – dodał dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM Marcin Wajda.

 

Pożyczki JESSICA2 stanowią kontynuację dobrych praktyk z perspektywy unijnej 2007–2013, kiedy Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na tego rodzaju finansowanie około 180 mln zł. Środki te wsparły realizację wielu ważnych i pożądanych inwestycji na terenie Mazowsza. Przykładem może być rozbudowa placówki dydaktycznej TPD Helenów czy rewitalizacja zabytkowych obiektów należących do Uniwersytetu Warszawskiego, a także szereg inwestycji poprawiających efektywność energetyczną w budynkach.

 

– Prowadzimy całą procedurę oceny wniosków. Weryfikujemy tzw. wiarygodność kredytową i dodatkowo robimy analizę pod kątem wpływu społecznego takiej inwestycji po to, żeby wyliczyć końcową stawkę oprocentowania dla danego projektu. Im wskaźnik jest większy, tym oprocentowanie jest bliższe minimalnego – na poziomie 0,25 proc. – wyjaśnia członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński. – Poza tym wszystkie właściwe parametry, które są istotne w przypadku finansowania zwrotnego, są odległe od standardu rynkowego, jeśli chodzi o bankowość komercyjną. Minimalne oprocentowanie, kompletny brak opłat i prowizji, okres finansowania 15 lat pozwolą na to, że te raty będą relatywnie niskie i łatwiejsze do obsłużenia przez beneficjentów.

 

 

Co zrobić, by uzyskać pożyczkę?

 

Obecnie – tak, jak w poprzedniej perspektywie – wnioski o pożyczkę przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki. Można je składać aż do wyczerpania środków.

 

Warunki udzielanych pożyczek:

 • maksymalna kwota pożyczki 20 mln zł,

 • oprocentowanie pożyczek – od 0,25 proc. w skali roku,

 • okres spłaty – do 15 lat,

 • karencja w spłacie – do 48 miesięcy od rozpoczęcia realizacji inwestycji,

 • brak opłat i prowizji w całym okresie obsługi pożyczki,

 • potencjalni pożyczkobiorcy: mazowieckie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia spółki komunalne, przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, rynku pracy oraz kultury, a także kościoły i związki wyznaniowe.

Liczba wyświetleń: 926

powrót