Aktualności

MIAS 2018 rozstrzygnięty

2018.05.02 12:45 , aktualizacja: 2018.05.02 13:01

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

chłopiec bawiący się na hustawce fot. pixabay.com
grafika. Obok wypisanych kwot związanych z programem MIAS są trzy zdjęcia: plac zabaw, biblioteka i droga infografika, arch. UMWM

Na Mazowszu jest około 7,3 tys. sołectw. Małe lokalne wspólnoty najlepiej znają swoje potrzeby. Nowe boisko, park, plac zabaw czy książki do biblioteki – to tylko niektóre z przedsięwzięć, które mazowieckie gminy zrealizują, dzięki środkom z budżetu województwa.

 

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” to pilotażowy program, na który w tym roku samorząd województwa przeznaczył 6 mln zł. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu.

– MIAS to program, który daje bardzo szerokie możliwości rozwoju mazowieckich gmin, ale także stwarza warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Wsparcie finansowe trafi do 251 gmin z Mazowsza. Dzięki temu zrealizują one 492 inwestycje za ponad 4,7 mln zł.

– Są to projekty nieduże i zarazem bardzo różne: od siłowni zewnętrznych, poprzez wyposażenie świetlic, bramy garażowe dla OSP, prace zewnętrzne związane z chodnikami czy latarniami. To, w jaki sposób mieszkańcy postrzegają swoje małe miejscowości oraz ich zaangażowanie, jest niezwykle istotne, dlatego dofinansowanie uzyskały wszystkie wnioski, które wpłynęły – zauważyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Pięć obszarów wsparcia

Każda gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski na dwa różne zadania o charakterze bieżącym w pięciu obszarach:

  • ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia;
  • remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej;
  • zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej;
  • remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych);
  • wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej.

 

Na co środki

W ramach pierwszego obszaru pomoc przeznaczono na tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych. Z kolei środki z puli remontów i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej wsparły świetlice i domy kultury, strażnice OSP, stadiony, trybuny, siłownie, hale sportowe, baseny, skwerki czy wiaty rekreacyjne, boiska sportowe, skateparki, siłownie zewnętrzne, parki, place lub sale zabaw. Sołectwa z trzeciego obszaru mogły doposażać szatnie przy boiskach czy miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców. Dzięki „MIAS” sołectwa mogły również remontować gminne biblioteki publiczne i kupować książki. Ostatni obszar to środki na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

Wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności.

 

Liczba wyświetleń: 802

powrót