Aktualności

Rating województwa: Mazowsze coraz silniejsze!

2018.04.25 15:55 , aktualizacja: 2018.04.26 08:35

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Grafika przedsstawiająca wykres ze strzałką skierowaną ku górze. W tle zdjęcie miasta pixabay.com
Grafika przedstawiająca rating. Głównym elementem jest strzałka skierowana ku górze u dołu są litery A- i AA+ arch. UMWM

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe, długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego. Oznacza to, że Mazowsze utrzymuje solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność, a zadłużenie bezpośrednie będzie spadać.

 

– To dobra wiadomość i bardzo się z niej cieszymy. Oznacza bowiem, że po zapaści sprzed kilku lat finanse województwa wróciły na właściwy poziom, są stabilne i jak wynika z tej oceny, nic nam nie zagraża. Mam nadzieję, że rozwój gospodarczy zarówno Mazowsza, jak i całego kraju będzie na tyle stabilny i trwały, że przez najbliższe lata nasze dochody będą rosły, a co za tym idzie możliwości realizacji naszych zadań będą duże – podkreślił Marek Miesztalski, skarbnik województwa mazowieckiego.

Fitch Ratings potwierdził na poziomie „A-„ długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej (Issuer Default Rating; IDR) i w walucie krajowej oraz długoterminowy rating w walucie zagranicznej dla obligacji województwa. Z kolei na poziomie „AA+ (pol)” potwierdził długoterminowy rating krajowy.   Perspektywa ratingów jest stabilna.

 

Solidne wyniki Mazowsza

Agencja prognozuje, że „w średnim okresie województwo mazowieckie będzie wykazywać solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 20-25 proc. To efekt utrzymywania wydatków bieżących pod kontrolą, co wynika z postanowień programu postępowania ostrożnościowego realizowanego przez Województwo od 2014 r. Przyczyni się do tego również oczekiwany wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochód ten jest najważniejszym źródłem finansowania budżetu mazowieckiego, stanowiącym około 60-76 proc. jego dochodów operacyjnych.”

Ponadto zdaniem Fitch Ratings „większy wzrost PKB przełożył się na wyższą o 21 proc. realizację dochodów CIT województwa (1,8 mld zł), w porównaniu do planu pierwotnie uchwalonego w budżecie na

2017 r. (1,48 mld zł). Wyższe dochody CIT w 2017 r. skutkowały nadwyżką operacyjną województwa w wysokości 727 mln zł.” Agencja wzięła pod uwagę fakt, że wyższe dochody z CIT wpłyną na wyższe wpłaty województwa na tzw. janosikowe. Pomimo to podkreśliła, że  „w rezultacie oczekujemy, że nadwyżka operacyjna wyniesie 630 mln zł w 2018 r., natomiast od 2019 r. około 550 mln zł. Prognozowana na lata 2018–2021 nadwyżka będzie co najmniej dwukrotnie wyższa niż roczna obsługa zadłużenia.”

 

Efekt spadającego zadłużenia

Zadłużenie Mazowsza spada od 2014 r., co umożliwiło utrzymanie prognoz.

- Jest to spowodowane nadwyżkami budżetu oraz wynika z postanowień programu postępowania ostrożnościowego dotyczących ograniczeń w zadłużaniu się. W latach 2018–2021 oczekujemy, że województwo będzie generować nadwyżki budżetowe, które pozwolą mu na dalszą redukcję długu. Zgodnie z naszą prognozą zadłużenie bezpośrednie spadnie z 1,2 mld zł na koniec 2017 r. do około 900 mln zł na koniec 2021 r., czyli z 48 proc. dochodów bieżących do 30 proc. dochodów bieżących – czytamy w ratingu.

 

Zadłużenie w walucie obcej spadnie o połowę

W komunikacie Fitch czytamy również, że „do końca 2019 r. mazowieckie zamierza wykupić 82 mln euro obligacji (kwota pozostała do wykupu na koniec 2017 r. to 228 mln zł), w związku z czym oczekujemy, że zadłużenie w walucie obcej województwa spadnie o połowę. Oczekujemy, że płynność mazowieckiego pozostanie bardzo dobra i będzie stanowić rezerwę na wypadek nieoczekiwanej zmiany kursów walut. Średni stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych województwa w 2017 r. wyniósł 200 mln.” W raporcie zwrócono również uwagę na otoczenie instytucjonalno-prawne jednostek samorządu terytorialnego (JST) i na jego relatywną stabilność w kraju.

 

Rating

Proces oraz wynik oceny ustalonej przez wyspecjalizowaną firmę (agencję ratingową) po przeprowadzeniu procedury ratingowej, wg kryteriów określonych przez daną agencję dla wszystkich badanych obiektów.

Rating może być wydawany m.in. dla podmiotów zaciągających zobowiązania na rynku finansowym oraz rządów państw. Ocenia on jakość dłużnych papierów wartościowych pod kątem wiarygodności finansowej oraz warunków panujących na rynku.

(źródło: finansopedia.forsal.pl)

 

Liczba wyświetleń: 311

powrót