Aktualności

Radni województwa o lotnisku Warszawa-Modlin

2018.04.24 15:00 , aktualizacja: 2018.04.24 15:18
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska
lecący samolot pixabay.com

Radni Mazowsza zareagowali w głośnej ostatnio sprawie – lotniska Warszawa-Modlin. Przyjęli stanowisko popierające działania spółki na rzecz rozwoju lotniska, w którym m.in. apelują do premiera i ministra infrastruktury, jako nadzorującego PPL, o wsparcie lotniska w dalszych inwestycjach.

 

Lotnisko było tematem dyskusji podczas sesji sejmiku wielokrotnie, ponieważ samorząd województwa mazowieckiego jest w 31,41 proc. udziałowcem Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Tym razem radni zajęli się kwestią rozwoju spółki. Przyjęte stanowisko popiera kierunek obrany przez zarząd lotniska. Jak powszechnie wiadomo, z tą wizją nie zgadza się PPL (Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”), który jest w 29,94 proc. udziałowcem spółki. PPL postanowił swoją uwagę skupić na przejmowaniu i rozwijaniu nieczynnego lotniska na Sadkowie w Radomiu. Dodatkowo jest zaangażowany w tworzenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie (pow. grodziski). Stąd obawy pozostałych wspólników – przyjęta w 2006 r. przez wszystkich udziałowców strategia rozwoju lotniska Warszawa-Modlin nie jest w tej chwili przez PPL wspierana.

 

Znaczenie lotniska rośnie

Od lipca 2012 r., kiedy lotnisko rozpoczęło działalność, stale zwiększa się jego udział w rynku lotniczym w Polsce – jest piątym portem w Polsce pod względem liczby przewiezionych pasażerów. Tylko w ubiegłym roku obsłużyło ok. 3 mln pasażerów. Aby utrzymać taką dynamikę rozwoju, lotnisko musi być rozbudowane – konieczna jest zarówno modernizacja terminala, jak i infrastruktury pola ruchu naziemnego. To wpłynie nie tylko na poprawę jakości obsługi pasażerów, ale pozwoli też na pozyskanie nowych linii lotniczych. Bez tych inwestycji dalszy rozwój lotniska staje pod znakiem zapytania, co budzi duże zaniepokojenie mieszkańców północnego Mazowsza, a także pasażerów i przedsiębiorców współpracujących z lotniskiem. Obecnie lotnisko jest silnym impulsem rozwojowym dla północnej części regionu. Działające wokół podmioty gospodarcze (hotele, sklepy, restauracje, przewoźnicy, parkingi itp.) generują miejsca pracy i ożywiają lokalny rynek.

 

Zaangażowani w rozwój

Z lotniskiem Warszawa-Modlin związane są – m.in. realizowane wspólnie przez strony rządową i samorządową (przy udziale środków unijnych) – ważne projekty. Wśród nich jest. budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do portu lotniczego. Realizuje ją PKP PLK SA. Zarząd województwa zobowiązał się do pokrycia kosztów dokumentacji przedprojektowej i podjął decyzję o dofinansowaniu projektu w ramach RPO WM 2014–2020 do kwoty 123,02 mln zł (co stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowanych). Kolejnym projektem ściśle powiązanym z lotniskiem był zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych przez Koleje Mazowieckie – zakupiono 16 sztuk czteroczłonowych ezt. Do obsługi pasażerów lotniska Modlin służy także tabor zakupiony przez spółkę w ramach dwóch innych projektów dofinansowanych z POIiŚ w perspektywie 2007–2013. Całkowita wartość zrealizowanych projektów wynosi 866,9 mln zł brutto, w tym kwota dofinansowania 473,1 mln zł.

 

Stanowisko radnych

Przy tak dużym zaangażowaniu różnych podmiotów, a przede wszystkim przy skierowaniu tak licznych środków z budżetu województwa, budżetu państwa i UE konieczne jest zabieganie o dalszy rozwój lotniska. Stąd decyzja radnych, którzy w swym stanowisku wskazali obawy o utratę dotychczas zainwestowanych środków, a także o konieczność zwrotu przez Polskę setek milionów złotych uzyskanych z UE (niedotrzymanie zasady trwałości projektów unijnych).

 

Historia lotniska Warszawa-Modlin

Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. została utworzona w 2004 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, które w 2006 r. zaproponowało przystąpienie do niej Agencji Mienia Wojskowego, samorządowi województwa mazowieckiego i miastu Nowy Dwór Mazowiecki. Samorząd Mazowsza, przystępując do spółki, chciał zaktywizować gospodarczo północną część regionu. W 2009 r. na wniosek państwa polskiego, Komisja Europejska uznała program „Pomoc na inwestycje w portach lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych” za zgodny z traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym programem to właśnie Port Lotniczy Warszawa-Modlin został jedynym na Mazowszu lotniskiem wskazanym przez władze polskie do dofinansowania unijnego.

 

Lotnisko powstało dzięki zaangażowaniu wspólników i dofinansowaniu 323,8 mln zł (w ramach wsparcia realizacji inwestycji wspólnicy w latach 2006-2010 wnieśli do spółki środki pieniężne oraz aporty), z czego 98,3 mln zł pochodziło z budżetu województwa. Znaczące było również dotacje unijne z RPO WM 2007–2013 – ponad 157 mln zł. Dodatkowo, w związku z koniecznością zabezpieczenia przez spółkę wkładu własnego, w 2012 r. zostały wyemitowane obligacje do kwoty 150 mln zł i zostały one zabezpieczone – podpisaną przez wszystkich wspólników – umową wsparcia, w której zobowiązali się do współdziałania przy realizacji projektu.

 

Port Lotniczy Warszawa-Modlin od momentu rozpoczęcia działalności w lipcu 2012 r. stale zwiększa swój udział w rynku lotniczym w Polsce. Jako drugie lotnisko w Warszawie i piąte w Polsce pod względem liczby przewiezionych pasażerów jest ważnym elementem transportu pasażerskiego.

Liczba wyświetleń: 452

powrót