Aktualności

Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

2018.04.18 10:30 , aktualizacja: 2018.04.20 15:24

Autor: Grzegorz Skolimowski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Wicemarszałek Jania Ewa Orzełowska siedzi na krześle pomiędzy delegatami. W kolejnych rzędach pozostali uczestnicy. W obradach uczestniczyła...

Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich regionów – to główne zadanie dobrowolnego stowarzyszenia województw. W XXXVI obradach Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

– Wymiana doświadczeń i wiedzy i praktyk, zawsze pomaga w rozwoju i często inspiruje do nowych działań. Wspólne obrady przedstawicieli samorządów województw są również dobrą okazją do wypracowywania wspólnego głosu w wielu sprawach ważnych nie tylko dla Mazowszan, ale także wszystkich Polaków – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Bieżące sprawy

Uczestnicy wysłuchali i zaakceptowali m.in. sprawozdania z zeszłorocznej działalności związku. Podjęto również uchwałę w sprawie budżetu. Drugi dzień obrad zdominowała debata zorganizowana w ramach cyklu „Polska Regionów”. Rozmawiano głównie o roli samorządów w organizacji wyborów. W dyskusji wzięli udział m.in. zaproszeni goście – prof. Marek Chmaj oraz  pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. Legislacyjnych Marek Wójcik.

 

Liczba wyświetleń: 253

powrót