Aktualności

WRDS o lotnisku w Modlinie i sytuacji w ochronie zdrowia

2018.04.19 12:45 , aktualizacja: 2018.05.15 10:27

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Obradom WRDS przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik Adam Struzik – Marszałek...
  • Zarząd Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin o sytuacji spółki Piotr Okienczyc- wiceprezes...
  • Wojewoda o kompetencjach WRDS Mariusz Szpikowski – prezes...

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podczas ostatniego posiedzenia 18 kwietnia br. omówiła siedem projektów stanowisk dotyczących obszarów wzbudzających największe niepokoje społeczne na Mazowszu.

 

Stanowisko ws. poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego po kilkugodzinnej dyskusji przyjęła stanowisko ws. poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Marszałek Adam Struzik po raz kolejny przypomniał genezę powstania portu lotniczego, wskazując, że inicjator budowy lotniska – PPL, nie chce jego rozwoju.

– Mieszkańcy niepokoją się, co się dzieje, obawiają się o swoje miejsca pracy. Tracą też przedsiębiorcy  – mimo że biznes rozwija się bardzo dobrze, to los ich działalności jest niepewny – podkreślił obecny na spotkaniu jeden z udziałowców lotniska w Modlinie, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.

Sytuację tą potwierdził także Prezes Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług Robert Składowski. Zaznaczył, że spór wokół lotniska w Modlinie skutecznie gasi impuls rozwojowy północnego Mazowsza.

 

Niepewna sytuacja Centrum ATTIS

WRDS omówiła również projekt stanowisko dotyczące zapewnienia finansowania Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., które z powodu niezakwalifikowania się do systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej utraciło stabilność finansową, a jego dalsza działalność stoi pod znakiem zapytania. Zagrożone jest także funkcjonowanie otwartego w ubiegłym roku w Centrum ATTIS Zakładu Onkologii Kobiecej, który świadczy zintegrowaną opiekę onkologiczną dla kobiet. Zakład nie ma podpisanej umowy z MOW NFZ mimo, że Minister Zdrowia objął to przedsięwzięcie honorowym patronatem oraz wydał pozytywną opinię w sprawie celowości niniejszej inwestycji.

 

Opieka pielęgniarska i położnicza

Podczas spotkania zajęto się także projektem stanowiska w sprawie zabezpieczenia mieszkańców województwa mazowieckiego w opiekę pielęgniarską i położniczą. Mazowsze jest największym i najbardziej zaludnionym regionem w Polsce, w którym stale wzrasta zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej, również z uwagi na wysoki poziom migracji pacjentów. Rosnące zapotrzebowanie na ochronę zdrowia potęgują współczesne procesy demograficzne, które cechuje szybkie starzenie się społeczeństwa.

– Rosnący deficyt zarówno wśród kadry pielęgniarskiej, jak i położniczej może doprowadzić do załamania systemu ochrony zdrowia i braku bezpieczeństwa pacjentów. Do problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów przyczyniły się również zmiany w systemie emerytalnym, które doprowadziły do masowego przechodzenia personelu pielęgniarskiego na emeryturę – poinformowała zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Wiesława Załuska.  

 

Brak rąk do pracy

WRDS zajęła się też zmianą procedury zatrudniania cudzoziemców, zastanawiając się nad propozycjami konkretnych rozwiązań, które zadowolą zarówno pracodawców, jak i pracowników. Wprowadzona 1 stycznia br. zmiana przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw komplikuje bowiem i znacznie wydłuża proces uzyskiwania zgody na zatrudnienie cudzoziemca, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla rolników i sadowników, potrzebujących pracowników sezonowych.

Pochylając się nad problemami inspektorów pracy WRDS rozpoczęła prace nad stanowiskiemdotyczącym skutecznej realizacji kontroli zatrudnienia obywateli Polski oraz cudzoziemców w województwie mazowieckim. Obecny na spotkaniu Okręgowy Inspektor Pracy Przemysław Worek wskazał, że najwięcej pracowników z zagranicy mieszka i pracuje właśnie na Mazowszu, a skala nielegalnego zatrudnienia jest bardzo duża. Niezbędne jest wprowadzenie zmian systemowych, które pozwolą na skuteczne ograniczenie tego zjawiska. 

 

Sprawy ekonomiczne

Podczas posiedzenia omówione zostało także stanowisko w sprawie rekomendacji zmian w systemie ekonomii społecznej, którego zapisy wskazują na konieczność podjęcia działań niezbędnych do pokonania utrudnień i problemów deprymujących rozwój podmiotów tego sektora. Rozmawiano również o sytuacji nauczycieli, którzy od wielu lat nie otrzymali podwyżek wynagrodzenia, a przyznana im od 1 kwietnia br. podwyżka, zdaniem przewodniczącego Zespołu roboczego ds. oświaty Jerzego Wiśniewskiego, jest symboliczna i nie odpowiada realnym potrzebom środowiska.  

Liczba wyświetleń: 615

powrót