Aktualności

Sejmik za Dniem Strażaka na placu Piłsudskiego

2018.03.28 15:55 , aktualizacja: 2018.03.29 13:46

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Przy mównicy przemawia marszałek Adam Struzik. Przy stole prezydialnym siedzi przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski Marszałek Adam Struzik...
  • głos zabiera prowadzący obrady przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski Przewodniczący Sejmiku...
  • Radne Polskiego Stronnictwa Ludowego: Erwina Ryś-Ferens, Ewa Orzełowska, Cecylia Domżała Kobiecy głos w ważnych dla...
  • Przy mównicy przemawia radna Katarzyna Piekarska Radna Katarzyna Piekarska...
  • posiedzenie sejmiku, radni PiS Radni Klubu Prawa i...
  • przy stole siedzą radni klubu PR Radni Klubu Prawicy...

Sejmik Województwa Mazowieckiego przegłosował stanowiska dotyczące organizacji Dnia Strażaka oraz zatrudniania cudzoziemców. Uchwalił m.in. podział dotacji w ramach programu OSP–2018 oraz regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych.

 

Dzień Strażaka

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych to największa organizacja pozarządowa w kraju. Obchodzi swoje święto 4 maja. Przez ostatnie lata uroczystości Dnia Strażaka odbywały się m.in. na warszawskim placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym roku, uroczystości będą miały szczególny charakter. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wręczone będą odznaczenia i uhonorowania dla OSP, działających 100 lat i więcej. Wojewoda mazowiecki nie zgodził się jednak na organizację tego święta 4 maja na placu Piłsudskiego. Sejmik przyjął w związku z tym, głosami radnych PSL i PO, stanowisko sprzeciwiające się wydanemu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zakazowi.

 

Zatrudnianie cudzoziemców

Sejmik przyjął stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie „informacjami dotyczącymi wprowadzenia utrudnień od 1 stycznia 2018 r. w zatrudnianiu pracowników sezonowych i obcokrajowców oraz w pozyskiwaniu wiz do pracy w gospodarstwach rolnych”. „Prosty mechanizm polegający na rejestracji oświadczeń o chęci zatrudnienia w gospodarstwie, rejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, został zastąpiony składaniem obszernych wniosków i wydawaniem zezwoleń z bardzo uciążliwymi procedurami. Zostały wprowadzone opłaty za czynności związane z rejestracją, co stanowi obciążenie dla gospodarstw rolnych” – czytamy w stanowisku. Radni obawiają się, że nowe przepisy mogą „osłabić konkurencyjność gospodarstw na bardzo wymagającym rynku europejskim i światowym”. Domagają się również „zmiany ustawy dotyczącej zatrudniania pracowników sezonowych i obcokrajowców w rolnictwie i urealnienia jej przepisów do sytuacji, która obecnie występuje na rolnym rynku gospodarczym”.

 

OSP–2018

W tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy dla ochotniczych straży pożarnych 8 mln zł na zakup nowych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem zamontowanym na stałe (dotacja do 130 tys. zł), lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych (dotacja do 70 tys. zł) oraz sprzętu specjalistycznego. Głównym celem zadania jest doposażenie jednostek, które spełniają lub pretendują do spełnienia warunków włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęły 262 wnioski na kwotę ponad 12 mln zł. W pierwszej turze komisja wyłoniła wnioski na 3 ciężkie, 41 średnich oraz 13 lekkich samochodów na łączną kwotę 6,2 mln zł. W drugiej turze pieniądze będą rozdysponowane na kolejne zakupy, w tym sprzęt specjalistyczny. Radni zgodzili się na zaproponowany przez zarząd podział środków.

 

Stypendia dla uczniów

Sejmik przyjął regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów z wysokimi osiągnięciami w przedmiotach zawodowych i ogólnych w roku szkolnym 2018/2019. Jest to projekt finansowany z funduszy europejskich, w ramach którego planuje się przyznać nie więcej niż 482 stypendia.

 

Mak i konopie

Na podstawie zgłoszeń urzędów gmin, radni określili powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie województwa mazowieckiego. Mak uprawiany będzie jedynie w gminie Sanniki na powierzchni 3 ha. Konopie włókniste uprawiane będą aż na 760 ha. Największy areał zgłoszony został przez gminy Drobin (300 ha), Korczew, Ostrów Mazowiecka, Przesmyki – po 100 ha oraz Regimin (65,6 ha) i Wierzbica (30 ha).

 

Fundusz dla niepełnosprawnych

Sejmik uchwalił podział środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. Na roboty budowlane przeznaczono 5,9 mln zł, natomiast na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – blisko 4,7 mln zł. Fundacje i organizacje pozarządowe będą mogły wykorzystać 1,5 mln zł na projekty dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli również zmiany w budżecie województwa na 2018 r. oraz uchwały zmieniające rozporządzenia wojewody mazowieckiego w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodzili się na zwołanie sesji sejmiku w Płocku oraz przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przekazali 6 skarg na uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”. Do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu skierowano projekt stanowiska dotyczący dofinansowania ze środków budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie finansowania publicznego transportu zbiorowego.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 13 kB, Liczba pobrań: 178
Rozmiar: 529 kB, Liczba pobrań: 77
Rozmiar: 801 kB, Liczba pobrań: 75

Liczba wyświetleń: 672

powrót