Aktualności

Wspólne projekty transgraniczne

2018.03.23 13:05 , aktualizacja: 2018.03.23 15:29

Autor: Grzegorz Skolimowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Zdjęcie przedstawia uczestników Komitetu Monitorującego. Uczestnicy stoją na schodach. W pierwszym rzędzie stoi wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. Uczestnicy komitetu...
  • Zdjęcie przedstawia uczestników komitetu. Stoły są ustawione w podkowę Posiedzenie Komitetu (fot....
  • Na zdjęciu widzimy wicemarszałek Janinę Ewę Orzełowską pochyloną nad dokumentami. Wicemarszałek Janina Ewa...

W Białymstoku odbyło się posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM), który działa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020. Zatwierdzono wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w zakresie bezpieczeństwa. W pracach Komitetu uczestniczyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Ochotnicy górą

WKM zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom, z puli ponad 140 złożonych wniosków, które w drugim etapie naboru przeszły pozytywnie ocenę administracyjną i kwalifikowalności. Listę rozpoczyna projekt strażaków z Siedlec. Dzięki pozyskanym środkom, wspólnie z obwodem wołyńskim i strażakami z Korczewa, będą zwiększać możliwości bojowe. Dofinasowanie projektu wyniesie ponad 1,6 mln euro.

 

Wysokie noty mazowieckich szpitali

Wysoką miejsce na liście zajął również projekt Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Wspólny projekt z szpitalem z Mińska otrzymał prawie 2 mln euro dofinasowania. Wśród pozytywnie zaopiniowanych projektów znalazł się również wniosek Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego. Wspólnie z lwowskim szpitalem będą zwiększać dostępność do nowoczesnej chirurgii. Projekt otrzymał ponad 1,2 mln euro.

– Liczba złożonych wniosków świadczy o dużej aktywności w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez samorządy. Tym bardziej cieszę się, że wnioski z Mazowsza zostały dobrze przygotowane, dzięki czemu otrzymały dofinasowanie. Pozwoli to na realizację ważnych i potrzebnych przedsięwzięć  – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. 

Na  liście rezerwowej znalazło się 97 projektów. Podczas posiedzenia omówiono również bieżące kwestie związane z procesem wyboru i zatwierdzania Dużych Projektów Infrastrukturalnych i stanem kontraktacji wcześniej wybranych projektów.

 

Liczba wyświetleń: 299

powrót