Aktualności

Aktywni mazowieccy seniorzy

2018.03.23 15:00 , aktualizacja: 2018.03.27 09:01

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

6 kobiet-seniorek podczas występu artystycznego Sekcja artystyczna...
przy mównicy stoi Elżbieta Lanc Elżbieta Lanc, członek...
wspólne zdjecie słuchaczy Dyrektor MCPS Artur Pozorek...
wokół stołu siedzą uczestnicy warsztatów Warsztaty dla seniorów...
liczni uczestnicy konferencji siedzą w kilku rzędach Uczestnicy konferencji...

Wobec wszechogarniającego kultu młodości ludzie starsi często zadają sobie pytanie, czy ich życie jest jeszcze użyteczne, czy mogą mieć jeszcze aspiracje, a nawet plany i marzenia? O aktywności seniorów i współpracy ze środowiskiem uniwersytetów trzeciego wieku rozmawiano dziś w urzędzie marszałkowskim. Spotkanie zorganizowało Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

 

Zmienność tego świata wymaga elastyczności i zdolności dostosowania się do nowych realiów, które umożliwią, tak potrzebny, pełny dialog międzypokoleniowy. Jednym ze sposobów na sprostanie wyzwaniom cywilizacji jest Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW).

 

– Rozwój Mazowsza to rozwój wielostronny. To inwestycje, między innymi budowa dróg, dofinansowanie szkół i szpitali, instytucji kultury, kolei. Ten rozwój bez troski o mieszkańców Mazowsza byłby niemożliwy. Dla Samorządu Województwa Mazowieckiego kształtowanie polityki senioralnej to jeden z priorytetów, który realizujemy wspólnie ze społecznością skupioną wokół Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wierząc w Państwa pasję i energię, kreatywność i zaangażowanie.  Zapraszamy do współpracy. Każda Państwa inicjatywa powinna mieć szansę realizacji – mówiła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Ruch UTW

Zainaugurowano go w Polsce ponad 40 lat temu. Mazowsze ma w tym znaczący udział. Zdecydowana większość uniwersytetów prowadzi różnorodne zajęcia, warsztaty, kursy, kluby i koła zainteresowań. Każdy senior może tu znaleźć taka formę aktywności, która odpowiada jego preferencjom. Osoby po zakończonej aktywności zawodowej mają tu możliwość samorealizacji, poszerzenia wiedzy i umiejętności, wszechstronnego rozwoju osobowości, a także szansę na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

 

– Zmieniająca się rzeczywistość, a w raz z nią potrzeby edukacyjne i społeczne seniorów, wymagają wypracowania zasad współpracy. Najważniejsze jest włączenie przedstawicieli UTW w obszar decyzyjny. Nic o Was bez Was. Dzięki Państwa opinii możemy dostosować politykę senioralną do realnych potrzeb – dodał p.o. dyrektora MCPS Artur Pozorek.

 

Strategiczne podejście

Samorząd Województwa Mazowieckiego czynnie działa na rzecz polityki senioralnej. Na przestrzeni ostatnich lat inicjował i wspierał, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, wiele przedsięwzięć poprawiających jakość życia osób starszych oraz sprzyjających ich integracji ze środowiskiem lokalnym w regionie. Główne wyzwania służące rozwojowi polityki senioralnej na Mazowszu określono w Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Obejmują one m.in. rozwój usług środowiskowych wspierających samodzielność osób starszych i ich rodzin, realizację programów profilaktycznych, aktywizację zarówno osób starszych wymagających opieki i wsparcia, jak i członków rodzin (opiekunów osoby niesamodzielnej). W bieżącym roku wydatki na politykę senioralną wyniosą 200 tys. zł (o 264 proc. więcej niż w 2017 r.). Dodatkowo przewidziano ponad 2,45 mln zł dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert, w którym preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie, m.in. z radami seniorów, uniwersytetami trzeciego wieku czy kołami gospodyń wiejskich.

 

Liczba wyświetleń: 630

powrót