Aktualności

Telekonferencja Tavola

2018.03.13 10:30 , aktualizacja: 2018.03.13 12:20

Autor: Marzena Rogozińska (RW), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

goście konferencji słuchają przemawiającego na telebimie Telekonferencja umożliwiła...

Belgijskie targi Tavola są organizowane co 2 lata, nieprzerwanie od 1982 r. Wydarzenie skupia 419 wystawców z 27 krajów – przedstawicieli handlu detalicznego i hurtowego tj.: hipermarkety, supermarkety, hurtownie zaopatrujące hotele, firmy cateringowe, restauracje, jak również sklepy  internetowe. Nie mogło też zabraknąć Samorządu Województwa Mazowieckiego wraz z partnerami z sektora rolno-spożywczego.

 

Targi Tavola to miejsce wymiany wiedzy, doświadczenia oraz zdobywania kontaktów biznesowych. Niestety nie każdy mógł w nich uczestniczyć, dlatego 12 marca zorganizowano w Warszawie w UMWM telekonferencję. Omówiono wówczas bieżącą sytuację województwa mazowieckiego w kontekście wsparcia sektora rolno-spożywczego w nowej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r..  

 

Wspólna Polityka Rolna – filar integracji europejskiej

Wspólna Polityka Rolna jest jedną z najstarszych i najbardziej kompleksowych polityk Unii Europejskiej i jednym z filarów integracji europejskiej. Propozycje Komisji, które legły u podstaw obecnej debaty nad nową WPR streścił w swoim wystąpieniu europoseł Czesław Siekierski.

 – WPR stoi obecnie w obliczu wielu poważnych wyzwań związanych m.in. z rosnącą rolą uwarunkowań zewnętrznych, takich jak porozumienia handlowe, globalizacja, koniecznością zachowania konkurencyjności europejskiego rolnictwa, wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i jego następstwami dla budżetu, z potrzebą ochrony środowiska czy też zmianami klimatu – wyliczał europoseł. –  Aby sprostać tym wyzwaniom konieczna będzie silna, wspólnotowa polityka rolna, gwarantująca utrzymanie żywotnego i zrównoważonego rolnictwa we wszystkich regionach UE.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać również Zbigniewa Fąfary, przedstawiciela Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

 – Unijna polityka rolna wpisuje się w strategię Europa 2020 i musi być omawiana jako jedna z wielu ważnych i wpływających na siebie wzajemnie polityk wspólnotowych – podkreślił Zbigniew Fąfara.

 

Kalendarium WPR

W lutym br. na posiedzeniu Rady Europejskiej omawiano m.in. kwestie przyszłego budżetu. Dzieki temu już w maju br. Komisja Europejska będzie mogła przedstawić wniosek dotyczący kolejnych ram finansowych polityki rolnej. Wnioski legislacyjne w sprawie przyszłej WPR są spodziewane z końcem maja br. Zapytania dotyczące Komunikatu oraz innych zagadnień związanych z reformą Wspólnej Polityki Rolnej można kierować do Zespołu Analitycznego Polityki Rolnej przy Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, ul. Świętokrzyska 20 pok. 202, 00-002 Warszawa, e-mail:

Liczba wyświetleń: 363

powrót