Aktualności

Koleją przez blisko wiek

2018.03.05 11:40 , aktualizacja: 2018.03.05 16:01

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • stoją w rzędzie laureaci odznaki jubileuszowej Zasłużeni dla WKD Odznaczenie Medalem...
  • na scenie stoją marszałek Adam Struzik i przedsztwiciele zarządu spółki WKD Marszałek Adam Struzik...
  • trzy pojazdy elektryczne WArszawskiej Kolei Dojazdowej Tabor Warszawskiej Kolei...
  • na scenie stoi 17 osób odnaczonych odznaką Przyjaciel Kolei Przyjaciele kolei (fot....

Szybka, komfortowa i bezpieczna podróż – to misja Warszawskiej Kolei Dojazdowej, która realizuje usługi przewozowe na linii Warszawa–Grodzisk Mazowiecki. Atutem są wysoka częstotliwość i cykliczność kursowania pociągów, a także punktualność i niezawodność.

 

Trochę historii…

Wszystko zaczęło się w grudniowy, mroźny, zimowy poranek 1927 r. w Grodzisku Mazowieckim. To stąd odjechał w kierunku stolicy pierwszy pociąg Elektrycznej Kolei Dojazdowej. O historii powstania Warszawskiej Kolei Dojazdowej pisaliśmy w artykule 90 lat na torach(„Z serca Polski” numer 12/2017).

 

… i czas teraźniejszy

Sieć linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej jest zlokalizowana w południowo-zachodnim paśmie osadniczym aglomeracji warszawskiej. Przebiega przez obszar trzech powiatów: m.st. Warszawy, pruszkowskiego i grodziskiego, w tym 2 dzielnic m.st. Warszawy oraz 6 gmin: Warszawa Ochota, Warszawa Włochy, Michałowice, Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek i Grodzisk Mazowiecki.

WKD zarządza trzema liniami kolejowymi: Warszawa Śródmieście WKD–Grodzisk Mazowiecki Radońska (nr 47), Podkowa Leśna Główna–Milanówek Grudów (nr 48), Pruszków–Komorów (nr 512). Wzdłuż linii WKD zlokalizowanych jest 28 stacji i przystanków osobowych,  38 przejazdów kolejowych i 4 stacje techniczne. Średnia odległość pomiędzy przystankami na trasie wynosi 1250 m.

 

Plany

Warszawska Kolej Dojazdowa od momentu powstania aktywnie działa na rzecz społeczności zamieszkującej rejon obsługiwany przez spółkę. Jako przedsiębiorstwo dba także o interesy pracowników  i klientów. Współpracując ściśle z Samorządem Województwa Mazowieckiego, nieustannie dąży do wzrostu konkurencyjności poprzez zapewnianie coraz atrakcyjniejszej oferty przewozowej. Spółka zamierza w perspektywie finansowej 2014–2020 zwiększyć przepustowość jednotorowego obecnie szlaku i wybudować – planowany już od samego początku powstania linii – drugi tor na całej jego długości.

 

Zasłużona Wukadka

Sejmik nadał Warszawskiej Kolei Dojazdowej Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. Jest to wyraz docenienia jej działań i zaangażowania w podnoszenie poziomu świadczonych usług. Realizowane od wielu lat przez WKD przedsięwzięcia zmierzają do całkowitej modernizacji systemu komunikacji transportu szynowego na tej linii. W efekcie podjętych działań poprawiła się komunikacja we wszystkich gminach zlokalizowanych w południowo-zachodnim paśmie aglomeracji warszawskiej, przez które przebiega linia WKD. Dzięki temu podróżni mogą przemieszczać się szybko i bezpiecznie.

 

– Jednym z kluczowych elementów, gwarantujących rozwój gospodarczy każdego regionu, jest dobre skomunikowanie ze sobą miast. Niezwykle istotne jest również umożliwienie mieszkańcom mniejszych miejscowości jak najdogodniejszego dojazdu do stolicy, która oferuje im dostęp do ważnych i potrzebnych instytucji, a także pracy. O tym, jak duże znaczenie dla subregionu warszawskiego ma kolej dojazdowa świadczy jej blisko stuletnia tradycja. Od samego początku swego istnienia WKD mogła się poszczycić nowatorskimi rozwiązaniami – była pierwszą normalnotorową elektryczną koleją w Polsce. Mam nadzieję, że podejmowane w ostatnich latach działania modernizacyjne i naprawcze poprawiają sytuację w przewozach regionalnych nie tylko z punktu widzenia pasażerów, ale także pracowników transportu, wpływając na bezpieczeństwo i komfort ich pracy – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

– 90 lat biało-czerwono-niebieskiej kolei WKD. Ogromnie się cieszę, że popularna Wukadka jest posiadaczką tytułu najpunktualniejszej kolei w Polsce. Przewozi 8 mln pasażerów rocznie, przynosząc stale rosnące zyski. Stała się częścią krajobrazu zachodniej części Warszawy, a znaczna większość mieszkańców miejscowości sąsiadujących ze stolicą nie wyobraża sobie bez niej życia – mówił wicemarszałek Wiesław Raboszuk, gratulując wyjątkowego jubileuszu.

Przyjaciele kolei

W uznaniu zasług w rozwój spółki, zarząd WKD uhonorował Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Złotym Medalem „Zasłużony dla WKD”, podkreślając wielką wrażliwość gospodarza Mazowsza na sprawy związane z kolejnictwem. Medale „Zasłużony dla WKD” trafiły również do rąk m.in. wicemarszałka Wiesława Raboszuka, Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Waldemara Kulińskiego, dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji UMWM Moniki Sokulskiej i dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury UMWM Katarzyny Wieczorek.

 

– WKD ma to szczęście, że jest wpierana przez życzliwych ludzi, którzy poświęcają swoją energię na rozwój spółki, a także popularyzację jej działań, wpływając na jej pozytywny wizerunek – podkreślił prezes zarządu spółki Michał Panfil.

Dziękując za te działania, władze Warszawskiej Kolei Dojazdowej przyznały odznakę „Przyjaciel WKD”, którą odznaczono 17 osób, w tym m.in. Skarbnika Województwa Mazowieckiego Marka Miesztalskiego oraz zastępcę dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów UMWM Małgorzatę Więckowską (członka Rady Nadzorczej WKD spółka z o.o.).

 

 

 

Liczba wyświetleń: 632

powrót